Juridiskt stöd

I medlemskapet ingår juridiskt stöd i form av rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp i relation till ditt arbete.

Om du är ny medlem i Unionen, behöver du normalt vänta tills du varit medlem i tre månader innan du har rätt till förhandlingshjälp och rättshjälp. Rådgivning har du rätt till från första dagen som medlem efter att ansökan om inträde beviljats.

Förhandlingshjälp

Genom Unionens förhandlingshjälp finns en möjlighet att lösa konflikter och reda ut olika åsikter mellan dig och din arbetsgivare. Du som arbetstagare ges också möjlighet till inflytande på din arbetsplats.

Om du och din arbetsgivare inte blir överens i en fråga (till exempel om lön eller anställningsvillkor) uppstår en tvist, som du kan få hjälp av Unionen att försöka lösa. Unionen begär då förhandling och arbetsgivaren är skyldig att infinna sig till denna.

Om du till exempel blir uppsagd på felaktigt sätt och du och din arbetsgivare inte kommer överens, kan Unionen även då kräva att få till en förhandling med din arbetsgivare.

Har du en tvist som uppstått då du varit yrkesverksam  medlem kan du få förhandlingshjälp även om ditt medlemskap upphört - om medlemskapet upphörde av tvingande skäl, till exempel pensionering.

I vissa fall har din arbetsgivare skyldighet att förhandla med Unionen innan det fattas beslut. Det kan gälla även om det inte finns kollektivavtal eller en klubb . Kontakta din fackklubb eller Unionens rådgivning om du tror något ska förhandlas.

Behöver du hjälp att anmäla en arbetsskada eller om du inte får skadan godkänd av myndigheter eller försäkringsbolag – kontakta Unionen.

Rättshjälp 

I medlemskapet ingår möjligheten att i vissa fall få ditt ärende prövat i domstol. Rättshjälpen innebär att du som medlem har rätt att få en juridisk analys av tvisten och förutsättningarna för att gå till domstolsprocess.

Unionen har en generös rättshjälp, men det finns ingen ovillkorlig rätt att få Unionens stöd i en domstolsprocess. Förutsättningarna att nå framgång i en domstolsprocess påverkar din möjlighet att få rättshjälp. En prövning sker i varje enskilt ärende utifrån de riktlinjer för rättshjälp som fastställts av Unionens förbundsstyrelse . En förutsättning för att få rättshjälp eller en juridisk analys av tvisten är att Unionen först haft möjlighet att försöka lösa din tvist genom en förhandling.

Har du en tvist som uppstått då du varit yrkesverksam medlem kan du få rättshjälp även om ditt medlemskap upphört - om medlemskapet upphörde av tvingande skäl, till exempel pensionering.

Rättshjälpen innebär att Unionen bekostar rättegångskostnaderna i målet. Det gäller både de egna ombudskostnaderna och motpartens rättegångskostnader om du förlorar målet. Du som medlem tar i normalfallet ingen ekonomisk risk för att få din sak prövad i domstol.

Normalt drivs processerna i domstol av en av Unionens förbundsjurister som ombud i målet. Rättshjälpen omfattar situationer när:

  • Unionen inte lyckats lösa en konflikt mellan dig och din arbetsgivare genom förhandling. Detta gäller olika typer av tvister. Det kan också gälla om du blir stämd av din arbetsgivare och till exempel krävs på skadestånd.
  • det har uppstått tvist om arbetsskadeersättning. Det innebär att du som medlem kostnadsfritt kan företrädas av ett ombud i processer mot Försäkringskassan och  AFA Försäkring.
  • det uppstår tvist om arbetslöshetsersättning från din a-kassa. Det innebär att du som medlem kostnadsfritt kan företrädas av ett ombud i processer mot din a-kassa.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?