Kongress 2019

Den 6-11 oktober 2019 gick Unionens kongress av stapeln i Malmö. Här beslutades om förbundets verksamhet och inriktning de kommande fyra åren.

Handlingar

Här finns beslutade handlingar och underlagen till det som behandlades på kongressen 2019.

Val

På kongressen väljs bland annat förbundsstyrelse och revisorer. Alla medlemmar kan nominera och valberedningen föreslår sedan kandidater.

Förbundsstyrelsens prolog

Temat för kongressen är Ett Unionen - tillsammans i framtidens arbetsliv.

Röster från kongressen

Måndag

Jonas Weiger, Sydväst och Sara E Strömberg, Öst om kongressens första dag.

Tisdag

Jennifer Johansson, Mälardalen och Johan Svälas, Dalarna om tisdagen.

Onsdag

Ellinor Karlsson, Småland och Patrik Wågström, Mellannorrland om onsdagen.

Torsdag

Madelene Cannerhagen, Sydväst och Karin Åberg, Stockholm om torsdagen.

Artiklar från kongressen

Ny styrelse vald

Unionens kongress har enhälligt valt Martin Linder till fyra nya år som förbundsordförande. Läs mer

Viktigt med balans i ansvarsfördelningen

Kongressen har idag antagit en uppdatering av Unionens politiska plattform för kompetens. Läs mer

We are poor. But so many!

2019-10-09. Halini, Jignasa och Ramila från den indiska organisationen SEWA talade engagerat på Unionens kongress. Läs mer

Filmpremiär! Den gångna kongressperioden

2019-10-09. En film som sammanfattar kongressperioden premiärvisades i samband med beslutet att lägga årsredovisningarna till handlingarna. Se filmen

Lyft in jämställdhet och mångfald i kollektivavtalen

2019-10-08.  Unionens kongress har antagit en helt ny politisk plattform om jämställdhet och mångfald. Läs mer

Handlingsprogram med fokus på framtiden

På tisdagen beslutade kongressen om ett nytt handlingsprogram för kommande kongressperiod, 2020-2023. Läs mer

Unionens kongress invigd - se Martin Linders tal

Vi behöver starka fack som växer. Men lösningen ligger inte i att nostalgiskt titta bakåt utan genom att nyfiket titta framåt. Jag är övertygad om att vi lyckas, men det kräver mod, nytänkande och att vi gör det tillsammans" säger förbundsordförande Martin Linder i sitt öppningstal till kongressen. Se talet

Vad är egentligen en kongress?

Kongressen sker vart fjärde år. Det är Unionens högsta beslutande organ och här beslutar de valda ombuden om förbundets verksamhet och inriktning för den kommande fyraårsperioden. Läs mer om vad en kongress är.

Läs mer om hur du kan påverka Unionen

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg