Serviceföretagen (fd Säkerhetsföretagen samt serviceentreprenad- och specialserviceföretag)

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen. Som inloggad medlem kan du också se förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

error-triangle Created with Sketch.

Avtalsrörelsen pågår

Under 2023 ska de flesta av Unionens kollektivavtal förhandlas om. Just nu pågår förhandlingar om nya lönenivåer och anställningsvillkor för nästa avtalsperiod.

Få reda på mer om avtalsrörelsen

Dina avtal i korthet - Serviceföretagen (fd Säkerhetsföretagen samt serviceentreprenad- och specialserviceföretag)

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För utförlig info, läs mer i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande avtalsperiod är 1 november 2020 - 31 mars 2023 och då gäller:

  • 4,7% till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen. Löneökningar fördelas individuellt på två lönerevisioner. Löneavtalet på arbetsplatsen styr hur stor just din löneökning blir. Läs mer om hur löneökning/lönepott fördelas.
  • Lönerevision  1 november 2020 och 1 april 2022
  • Ny flexpensionsavsättning 0,7%, totala värdet till  ITP  1,1% vid avtalsperiodens slut
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor 2020-2023.
  • Namnändring - Säkerhetsföretagen har blivit eget förbund inom Almega Tjänsteförbunden och de säkerhetsföretag som finns inom avtalsområdet kommer i framtiden inte omfattas av detta avtal. Det nya namnet blir Almega Tjänsteförbunden Serviceföretagen Tjänstemannaavtal . Namnändringen påverkar inte tidigare ingångna avtal mellan Almega Tjänsteförbunden, Säkerhetsföretagen samt Serviceentreprenad- och Specialserviceföretag och Unionen.

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2020-2023

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. Unionens tolkningar av hur avtalen ska tillämpas är tillgängliga för inloggade medlemmar.

Löneavtal 2020-2023

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Kompetensutvecklingsavtal 2020-2023

I kompetensutvecklingsavtalet beskrivs hur kompetensutveckling betald av arbetsgivaren ska gå till. Med kompetensutveckling menas alla åtgärder som bidrar till att öka en eller flera delar av individernas kompetens. För att kompetensutveckling ska vara möjlig krävs att goda förutsättningar finns vad gäller till exempel arbetsorganisation, ledarskap och teknik.

Avtal om arbetstid 2020-2023

Detta gäller för dig som tjänsteman på avtalsområdet kring arbetstid.

Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Nytt avtal mellan PTK (där Unionen ingår) och Svenskt Näringsliv som gäller från 1 oktober 2022. I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivararens sida. Huvudavtalet reglerar även omställningsstöd , kompetensstöd och kompletterande studiestöd som anställda kan få via omställningsorganisationen TRR. Här finns också beskrivet hur tjänstemannaförbund inom PTK ska samverka i vissa förhandlingar.

Avtalsnytt avtalet 2020-2023

Förtroendevald? På Mitt Uppdrag finns mer underlag

Om du är förtroendevald finns mer information på avtalsområdet på Mitt Uppdrag. Logga in och klicka dig vidare på sidan Mitt Uppdrag via ingången "Lag och avtal" och sedan "Avtalsinformation".

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg