Fremia - Hotell och restaurangtjänstemän

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen.

Dina avtal i korthet - Fremia - Hotell och restauranger

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För utförlig info, läs mer i Avtalsnytt nedan och i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande  avtalsperiod  är 1 juni 2023 - 31 maj 2025 och då gäller:

  • 7% till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen sett över hela avtalsperioden. Löneökningar fördelas individuellt på två lönerevisioner. Löneavtalet på arbetsplatsen styr hur stor just din löneökning blir. Läs mer om hur löneökning/lönepott fördelas.
  • Lönerevision  1 juni 2023 och 1 juni 2024
  • Ny flexpensionsavsättning 0,4%, totala värdet till  ITP  1,5% vid avtalsperiodens slut
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor.

Avtalsnytt avtalet 2023-2025

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2023-2025

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera (avtalet är gemensamt med område Visita), observera dock att §8.4 inte gäller för företag och anställda på Fremia – Hotell- och restaurangtjänstemän).

Löneavtal 2023-2025

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen. (avtalet är gemensamt med område Visita)

Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Nytt avtal mellan PTK (där Unionen ingår) och Fremia som gäller från 1 januari 2023. I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivarens sida. Huvudavtalet reglerar även omställningsstöd , kompetensstöd och kompletterande studiestöd som anställda kan få via omställningsorganisation . Här finns också beskrivet hur tjänstemannaförbund inom PTK ska samverka i vissa förhandlingar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg