Heja, heja, HEJA!-priset

HEJA!-priset är Unionens sätt att hylla alla de som varje dag kämpar för att göra arbetsplatsen bättre och hjälpa, underlätta och stödja sina kollegor. De som förtjänar att lyftas lite (eller massa) extra.

Heja! Unionens utmärkelser för jämställdhet, hbtqi och arbetsmiljö.

Det här är HEJA!-priset

HEJA!-priset finns för att uppmärksamma alla bra förebilder, lyfta fram goda exempel och inspirera fler att arbeta med frågor som rör jämställdhet, hbtqi och arbetsmiljö. Eller helt andra fackliga frågor som gjort skillnad för medlemmarna på arbetsplatsen.

Priset är ett sätt att hylla dem på din arbetsplats som alltid ställer upp för kollegorna, inte ger med sig och som vill förändra och göra saker bättre. 

Nomineringen för 2024 pågick till och med den 26 maj. Nu är det upp till juryn att gå igenom alla nomineringar.

Vem kan du heja på? Och vad får vinnaren?

Den som nomineras behöver ha ett fackligt uppdrag och vara medlem i Unionen. Du kan såklart också heja på flera fackliga ombud eller hela klubben.

De förtroendevalda som vinner Heja!-priset får 20 000 kr till kompetensutveckling .

Priskategorierna som du kan nominera till:

Årets Hbtqi

Med hbtqi-priset vill vi lyfta fram bra förebilder och inspirera fler arbetsplatser att jobba med hbtqi-frågor. Det tilldelas ett fackligt ombud som har drivit frågor om ett öppet, tryggt och inkluderande arbetsliv.

Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl är ett fackligt ombud som alltid ser till medlemmarnas bästa och hittar lösningar som är bra för alla på arbetsplatsen eller någon som har gjort extraordinära insatser för medlemmar i enskilda fall.

Årets Jämställdhet

Årets Jämställdhet går till ett fackligt ombud som driver frågor om jämställdhet. Det kan till exempel handla om föräldravänligt arbetsliv, jämställda löner, kompetensutveckling eller arbete mot sexuella trakasserier.

Årets Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpriset ges till ett fackligt ombud som har drivit viktiga arbetsmiljöfrågor. Det kan handla om allt från hybridarbete och den sociala arbetsmiljön till valet av kontorsstolar eller arbete mot hot och våld.

Villkor

Under nomineringsfasen 

För att  nominera  till HEJA!-priset och delta i utlottningen av glasscheckar måste du vara medlem i Unionen, vara över 18 år och bosatt i Sverige. Vinsten är två glasscheckar (värde 35 kr/styck) och totalt kan 100 personer vinna. Vinnarna utses slumpmässigt och lotteriet pågår till det att nomineringsperioden är avslutad. Sista dag för nominering till 2024 års priser var den 26 maj.

Vinnare av HEJA!-priset

De förtroendevalda som vinner HEJA!-priset får 20 000 kr till kompetensutveckling . Om vinnaren är en privatperson betalas prissumman ut som ett skattefritt stipendium. Om det är en klubb som vinner ska utbildningsleverantören fakturera Unionen, upp till 20 000 kr exklusive moms.

Frågor? 

Kontaktuppgifter för frågor eller klagomål om lotteriet: ledningsstod@unionen.se eller 0770-870 870 (Unionens medlemsservice)

Organisationsnummer: 802001-5759 
Adress: Olof Palmes gata 17, 111 22 Stockholm 

HEJA-pristagare 2023

Årets hbtqi: Heja David Zaar!

David har alltid hbtqi-glasögonen på sig i det lokala klubbarbetet. Engagerat och drivet - och med grund i sina egna erfarenheter - belyser han hbtqi-frågorna på arbetsplatsen.

Årets Eldsjäl: Heja Sen Kanner!

Ett engagemang utöver det vanliga. Sen har kämpat för kollektivavtal och medlemmarna på Klarna, byggt upp den lokala klubben och initierat ett samarbete mellan förtroendevalda inom tekniksektorn.

Årets Jämställdhet: Heja Lokala klubben på Tietoevry!

Klubben på Tietoevry i Karlstad har verkligen tillvaratagit sin rätt till medbestämmande för att utveckla arbetsplatsen, med syftet att få fler kvinnor att vilja arbeta där.

Årets Arbetsmiljö: Heja Christer Keijser!

En riktig arbetsmiljöklippa. Med fokus på de organisatoriska arbetsmiljöfrågorna, har Christer drivit uppbyggnaden av en ny arbetsmiljöorganisation för att minska glappet mellan lokala och centrala nivån.

Finalisterna!

Åtta vinnare! Som inte vann.

Fyra förstapristagare, men åtta till som var i final. Vi vill såklart hylla även dem för deras extraordinära arbete med att göra arbetsplatsen till en bättre plats – för alla.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg