Heja, heja, HEJA!-priset

HEJA!-priset är Unionens sätt att hylla alla de som varje dag kämpar för att göra arbetsplatsen bättre och hjälpa, underlätta och stödja sina kollegor. De som förtjänar att lyftas lite (eller massa) extra.

Heja! Unionens utmärkelser för jämställdhet, hbtqi och arbetsmiljö.

Heja vinnarna! 

Äntligen kan vi avslöja vinnarna av årets HEJA!-pris! Det är förtroendevalda och arbetsplatser som på inspirerande sätt jobbar med frågor som rör jämställdhet, hbtqi, arbetsmiljö och allt annat som gör arbetsplatsen till en bättre plats. 

Här nedan kan du läsa om de fyra extraordinära vinnarna. 

Årets HEJA-pristagare 2023

Årets Eldsjäl: Heja Sen Kanner!

Ett engagemang utöver det vanliga. Sen har kämpat för kollektivavtal och medlemmarna på Klarna, byggt upp den lokala klubben och initierat ett samarbete mellan förtroendevalda inom tekniksektorn.

Årets hbtqi: Heja David Zaar!

David har alltid hbtqi-glasögonen på sig i det lokala klubbarbetet. Engagerat och drivet - och med grund i sina egna erfarenheter - belyser han hbtqi-frågorna på arbetsplatsen.

Årets Arbetsmiljö: Heja Christer Keijser!

En riktig arbetsmiljöklippa. Med fokus på de organisatoriska arbetsmiljöfrågorna, har Christer drivit uppbyggnaden av en ny arbetsmiljöorganisation för att minska glappet mellan lokala och centrala nivån.

Årets Jämställdhet: Heja Lokala klubben på Tietoevry!

Klubben på Tietoevry i Karlstad har verkligen tillvaratagit sin rätt till medbestämmande för att utveckla arbetsplatsen, med syftet att få fler kvinnor att vilja arbeta där.

Vad är egentligen HEJA!-priset?

HEJA!-priset finns för att uppmärksamma alla bra förebilder, lyfta fram goda exempel och inspirera fler att arbeta med frågor som rör jämställdhet, hbtqi och arbetsmiljö. Eller helt andra fackliga frågor som gjort skillnad för medlemmarna på arbetsplatsen.

Den som du hejar på behöver ha ett fackligt uppdrag och vara medlem i Unionen. Du kan såklart också heja på flera fackliga ombud . Dessutom kan du heja på din arbetsplats, om du tycker att din arbetsgivare jobbar bra med jämställdhet, hbtqi eller arbetsmiljö.

Finalisterna!

Åtta vinnare! Som inte vann.

Fyra förstapristagare, men åtta till som var i final. Vi vill såklart hylla även dem för deras extraordinära arbete med att göra arbetsplatsen till en bättre plats – för alla.

Kategorierna:

Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl är ett fackligt ombud som alltid ser till medlemmarnas bästa och hittar lösningar som är bra för alla på arbetsplatsen eller någon som har gjort extraordinära insatser för medlemmar i enskilda fall.

Årets Hbtqi

Med hbtqi-priset vill vi lyfta fram bra förebilder och inspirera fler arbetsplatser att jobba med hbtqi-frågor. Det tilldelas ett fackligt ombud eller en arbetsplats som har drivit frågor om ett öppet, tryggt och inkluderande arbetsliv.

Årets Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpriset ges till ett fackligt ombud eller en arbetsplats som har drivit viktiga arbetsmiljöfrågor. Det kan handla om allt från hybridarbete och den sociala arbetsmiljön till valet av kontorsstolar eller arbete mot hot och våld.

Årets Jämställdhet

Årets Jämställdhet går till ett fackligt ombud eller en arbetsplats som driver frågor om jämställdhet. Det kan till exempel handla om föräldravänligt arbetsliv, jämställda löner, kompetensutveckling eller arbete mot sexuella trakasserier.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg