Checklista: Medlemsmöte omorganisation

Här hittar du en checklista inför medlemsmöte angående omorganisation. Vi tipsar även om hur du planerar inför medlemsmötet och vad du behöver göra efter.

Inledningsvis

 • Säkerställ att arbetsgivaren har gått ut med information alternativt ska gå ut med information till alla anställda.
 • Säkerställ att någon i klubbstyrelsen och arbetsmiljöombudet är med vid personalinformationen så det blir tydligt vad som har informerats inför kommande  förhandling . Detta gäller oavsett om det är ett digitalt möte eller ett fysiskt möte.
 • Involvera arbetsmiljöombudet i ett tidigt skede och säkerställ att arbetsgivaren har påbörjat en dialog för att ta fram en risk och konsekvensanalys.

Planera i klubbstyrelsen

 • Ta fram en plan för hur informationen ska ske löpande under pågående förhandling – det ska finnas utrymme för att inhämta medlemmarnas input kopplat till MBL-delen. 
  • Bestäm i klubbstyrelsen vem som ska bjuda in till medlemsmöte, vem som ansvarar för vad på mötet, vem som för minnesanteckningar, vem som hanterar chatten (om det är ett digitalt möte), vem som ska svara på inkommande frågor, vem som ska föra talan på mötet etcetera.
  • Utse en person som efter medlemsmötet löpande ska hålla medlemmarna informerade (även om det inte finns någon ny information).

Kalla till medlemsmöte om omorganisation

 • Kalla till medlemsmöte så snart arbetsgivaren har informerat berörda om kommande omorganisation.
  • Säkerställ att alla medlemmar får inbjudan till mötet; föräldralediga, sjukskrivna, tjänstlediga etcetera.
  • Kontrollera via Mitt uppdrag att alla som tackat ja till mötet är medlemmar.
  • Se till att inbjudan innehåller datum, tid och förhållningsregler för mötet, samt vad mötet ska handla om.
  • Ta reda på vad som gäller utifrån GDPR (kopplat till ett digitalt medlemsmöte) på inloggat läge under Mitt uppdrag.

Förberedelser inför medlemsmöte om omorganisation

 • Säkerställ vilken information ni kan gå ut med på medlemsmötet. Vad behöver ni förhålla er till tystnadsplikt/tystnadsplikt i förtroende? (tystnadsplikt skall alltid förhandlas enligt MBL). Uppmärksamma skillnaden mellan förhandlad tystnadsplikt och vad som är lämpligt att säga utifrån situationen.
 • Ta reda på vilka möjligheter det finns till omplaceringsutredning/turordning etcetera.
 • Läs vid behov på om olika begreppen som hör till LAS/omorganisation (Se e-kurser längst ner)
 • Förbered underlag som ska visas på medlemsmötet, exempelvis en bild på hur organisationen ser ut i dagsläget samt förslag på ny organisation.

Efter medlemsmötet om omorganisation

 • Informera medlemmarna löpande om vad som händer. Finns det ingen ny information – informera om att ni inte har någon ny information.
 • Planera tillsammans i klubbstyrelsen hur ni ska återkoppla till medlemmarna och om ni ska kalla till ett nytt medlemsmöte eller om det är mer lämpligt att skicka ut information på annat sätt.
 • Säkerställ med arbetsmiljöombudet att medlemmarnas inspel tas med i risk och konsekvensanalysen. Förslagsvis kan arbetsmiljöombudet även erbjuda en fast tid där hen finns tillgänglig för samtal.

Kurs: Omorganisation i praktiken

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för de olika stegen i en omorganisation och hur du kan agera i din roll som förtroendevald. Vi går igenom förhandlingsprocessen steg för steg, hur du bäst kan representera medlemmarna på din arbetsplats och tränar på att förhandla omorganisation.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg