Uppdraget som Arbetsplatsombud

Som arbetsplatsombud tar du emot viktig information och informerar medlemmarna...

tre personer bredvid varandra

Välkommen till ditt nya spännande uppdrag!

Arbetsplatsombudets uppgift är att ta emot viktig information från arbetsgivaren enligt medbestämmandelagen . Med ett arbetsplatsombud på arbetsplatsen kan ni driva de frågor som är viktiga för er anställda och ökar möjligheten till inflytande över beslut som påverkar villkoren och trivseln på arbetsplatsen. För medlemmar, blivande medlemmar och arbetsgivaren kommer du på många sätt att vara Unionen – det är du som arbetsplatsombud som ger Unionen ett ansikte på arbetsplatsen.

Det finns tre uppdragstyper:

 • Arbetsplatsombud med informationsmandat

 • Arbetsplatsombud med begränsat förhandlingsmandat
 • Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat.

Om ni är flera ombud på arbetsplatsen vinner ni såklart på att samarbeta. Det finns också en klar fördel att vara minst två arbetsplatsombud om ni har fått förhandlingsmandat, eftersom ni då har större möjligheter att bolla och stötta varandra i den processen.

Har medlemsmötet gett dig informationsmandat

 • Tar du emot viktig information från arbetsgivaren enligt medbestämmandelagen samt diskuterar med och för medlemmarnas talan när det sker större förändringar på arbetsplatsen.

 • Pratar du med medlemmarna och för synpunkter vidare till arbetsgivaren.
 • Driver du de frågor som medlemmarna tycker är viktiga.
 • Håller du medlemsmöten och årligt medlemsmöte tillsammans med medlemmarna.
 • Informerar du om medlemskapet och sprider kunskap om nyttan med Unionen på arbetsplatsen.

Har medlemsmötet gett dig begränsat förhandlingsmandat

 • Förväntas du även förhandla med arbetsgivaren i de frågor medlemsmötet beslutat. Det är viktigt att det framgår tydligt av beslutet vilka områden som du har förhandlingsmandat inom. För övriga områden sker förhandlingarna mellan arbetsgivaren och en representant från Unionens regionkontor .

Har medlemsmötet gett dig förhandlingsmandat

 • Förväntas du även förhandla med arbetsgivaren. 

Kom i gång!

Ni kanske redan har fungerande rutiner för det fackliga arbetet på ditt jobb. Annars är det bra att hitta en struktur. Börja med att fundera på vad du vill uppnå med ditt uppdrag. Gör sedan en enkel att-göra-lista för hur du vill lägga upp arbetet. Här får du några bra och viktiga tips på vad den kan innehålla:

 • Kalla medlemmarna på arbetsplatsen till en träff där du presenterar dig och din roll som arbetsplatsombud – kanske över en fika.
 • Informera om hur och på vilket sätt de kan nå dig – till exempel via e-post, telefon eller vilka tider som du finns tillgänglig.
 • Prata med medlemmarna om hur arbetsplatsen kan bli ännu bättre. Gör en prioriteringslista där ni väljer vilken fråga som ni vill ska toppa listan.
 • Gå en kurs för att komma i gång med uppdraget. 
 • Om det inte redan finns upparbetade samarbetsrutiner, ta kontakt med din chef/arbetsgivare för att öppna en dialog. Föreslå gärna mötestider, exempelvis en timme första måndagen i varje månad. Vid dessa tillfällen kan ni båda ta upp prioriterade frågor

Samarbete med arbetsmiljöombudet

Det  finns mycket att vinna på att hitta former för bra samarbete med arbetsmiljöombudet så att ni tillsammans kan arbeta för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöfrågorna. Även om ni kanske kommer från olika fackförbund finns mycket att vinna på att samarbeta. 

Skapa en bra dialog tidigt

Dialog med din arbetsgivare

Det är viktigt att redan från start få igång en dialog med arbetsgivaren. Det kan handla om så grundläggande saker som att berätta när styrelsen träffas och om klubbens planer för det kommande året.

Kommunicera med medlemmarna

Det ska vara enkelt att kommunicera med medlemmarna på arbetsplatsen. Lyssna in vad medlemmarna tycker i olika frågor genom att till exempel skicka ut en enkät, informera om vad som händer eller skicka en inbjudan till ett medlemsmöte.

Varje år delar Unionen ut pris till förtroendevalda 

Varje år belönar Unionen förtroendevalda som utmärkt sig genom att göra skillnad och uträttat fackliga stordåd på sin arbetsplats. Här kan du läsa om tidigare vinnare av kategorierna Årets Eldsjäl, Uppstickare och Nytänkare.

Årlig aktivitet - hålla medlemsmöte

Ett framgångsrikt fackligt arbete är ofta beroende av engagerade medlemmar som deltar i diskussioner och beslut. Bjud gärna in medlemmarna på arbetsplatsen till medlemsmöten minst en gång om året – exempelvis i samband med en lunch eller fikapaus på jobbet. Det är ett bra tillfälle att prata med medlemmarna om vilka frågor som är viktiga på er arbetsplats.

Marknadsför mötet

Se till att alla får information om mötet i god tid. Nyckeln till ett bra medlemsmöte ligger till stor del i förberedelserna. Skapa engagemang under mötet kring frågor som ni tycker är viktiga och vill jobba med på arbetsplatsen. 

Tips i att hålla digitala möten

I åtta korta avsnitt får du tips och inspiration i att hålla digitala möten. Du får bland annat veta lite om hur du kan synliggöra deltagarna, använda storytelling, ögonkontakt och lyssnandet som redskap. Men också hur du skapar nyfikenhet och tydlighet i dina digitala möten.

Om du har förhandlingsmandat

Löneförhandling

En viktig uppgift för klubben är att fungera som motpart till arbetsgivaren i löneförhandlingarna. Det centrala löneavtalet innehåller många olika delar som man på företagsnivå behöver ta ställning till och anpassa till företaget. Det är klubben som förhandlar med arbetsgivaren om ett lokalt löneavtal som talar om hur det centrala löneavtalet ska fungera på er arbetsplats.

Förhandling vid arbetsbrist

Förhandling vid arbetsbrist kan handla om förändringar i verksamheten, omorganisation eller anställning av ny personal. Beroende på vad det gäller och om det är arbetsgivaren eller ni i klubben som bett om en förhandling, kan processen se olika ut.

Kurs och facklig tid

Gå en kurs som passar dig

Beroende på vilket uppdrag du har finns det olika kurser som vi rekommenderar som ger dig kompetens och skapar trygghet och styrka i din roll.
Här hittar du aktuella kurser för förtroendevalda.

Vad är facklig tid

De flesta förtroendevalda har ordinarie arbetsuppgifter vid sidan om sitt fackliga förtroendeuppdrag. Men finns det kollektivavtal har du rätt att utföra ditt uppdrag på betald arbetstid så länge det rör facklig verksamhet på den egna arbetsplatsen.

Webbserie om grejen med facket

Avsnitt 1: Vad är grejen med facket?

Vad är grejen med facket? Framförallt om man är en vass löneförhandlare själv. Nja, de där hundralapparna kan man väl lägga på att streama filmer och en extra lördagspizza istället ... Messiah börjar nysta i frågan ”Så vad får jag ut av det här?” Utan att spoila svaret, kan vi avslöja att han förvånas över vissa upptäckter.

Avsnitt 2: Klubb eller konspiration?

Vad pysslar fackklubbarna på företagen med egentligen? Verkar de i egenintresse? Och har de överhuvudtaget någon påverkan? Messiah drar till Göteborg, för att infiltrera en fackklubb på ett tevespelsbolag. Han möter också en projektanställd, som hittat ett smart sätt att få pengar även när han är mellan jobb …

Avsnitt 3: Facket och företaget – så funkar det

Men cheferna då, de måste väl vara fackets motståndare? Messiah åker till Västerås och möter upp en chef på ABB. Han lyckas även nästla sig in i en förhandling på absolut högsta nivå. Där borde det väl gå hett till! Så varför sitter de och samtalar i samförstånd?

Mitt uppdrag

Under Mitt uppdrag hittar du praktiska verktyg som du har nytta av i din roll som förtroendevald.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg