Uppdraget som arbetsplatsombud

Du som är vald som arbetsplatsombud har fått något fantastiskt – dina kollegors förtroende att påverka hur ni ska få det riktigt bra på jobbet. Stort grattis! Här hittar du den information du behöver för att kunna komma igång med uppdraget på bästa sätt.

Fotografi på tre personer som ler

Välkommen till ditt nya spännande uppdrag!

Vad kul att du har blivit vald till arbetsplatsombud på ditt jobb. Som förtroendevald kan du driva de frågor som är viktiga för er anställda och få mer inflytande över beslut som påverkar villkoren och trivseln på arbetsplatsen. Du blir en viktig budbärare för dina kollegor i dialogen med arbetsgivaren och facket. Många förtroendevalda vittnar om att uppdraget både är stimulerande och lärorikt, och att det ger en bra känsla i magen att kunna bidra till att förbättra för alla i både stort och smått. 

Vad ingår i uppdraget som arbetsplatsombud? 

Arbetsplatsombudets uppgift är att ta emot viktig information från arbetsgivaren enligt medbestämmandelagen . För medlemmar, blivande medlemmar och arbetsgivaren kommer du på många sätt att vara Unionen – det är du som arbetsplatsombud som ger Unionen ett ansikte på arbetsplatsen. Som  förtroendevald  i Unionen får du stöd och ett brett utbud av kurser och aktiviteter för att rusta dig för uppdraget. 

Tabell med arbetsplatsombudens olika mandatsformer

Förhandlingar med arbetsgivaren

Det finns tre olika former av uppdraget som arbetsplatsombud. Det som skiljer dem åt är om du fått mandat att förhandla med arbetsgivaren eller inte. Har du informationsmandat förhandlar du inte med arbetsgivaren. Har du begränsat förhandlingsmandat förhandlar du med arbetsgivaren i de frågor medlemsmötet beslutat. I det beslutet ska det tydligt framgå vilka områden medlemmarna gett dig mandat att förhandla om. För övriga områden sker förhandlingarna mellan arbetsgivaren och en representant från Unionens regionkontor . Har medlemmarna gett dig fullt förhandlingsmandat sköter du alla fackliga förhandlingar med arbetsgivaren. Självklart får du ändå stöd av Unionen. 

Kom igång med ditt uppdrag

Har ni redan fungerande rutiner för det fackliga arbetet på ditt jobb? Annars är det bra att hitta en struktur. Börja med att fundera på vad du vill uppnå med ditt uppdrag. Gör sedan en enkel att-göra-lista för hur du vill lägga upp arbetet. Här får du några bra och viktiga tips på vad den kan innehålla:

  • Kalla medlemmarna på arbetsplatsen till en träff där du presenterar dig och din roll som arbetsplatsombud – gärna över en fika.
  • Informera om hur och på vilket sätt de kan nå dig – till exempel via e-post, telefon eller vilka tider som du finns tillgänglig.
  • Prata med medlemmarna om hur arbetsplatsen kan bli ännu bättre. Gör en prioriteringslista där ni väljer vilken fråga som ni vill ska toppa listan.
  • Gå en kurs för att komma i gång med uppdraget. 
  • Om det inte redan finns upparbetade samarbetsrutiner, ta kontakt med din chef/arbetsgivare för att öppna en dialog. Föreslå gärna mötestider, exempelvis en timme första måndagen i varje månad. Vid dessa tillfällen kan ni båda ta upp prioriterade frågor

Samarbeta med arbetsmiljöombudet

Finns det arbetsmiljöombud på arbetsplatsen? Se till att hitta former för bra samarbete så att ni tillsammans kan öka medvetenheten kring fackliga frågor. Även om ni kanske kommer från olika fackförbund finns mycket att vinna på att samarbeta. 

E-kurs: Facklig introduktion för arbetsplatsombud

E-kursen hjälper dig att komma igång i rollen som arbetsplatsombud. Du får kunskap om vad uppdraget innebär, vad som förväntas av dig och vilket stöd som finns för att genomföra uppdraget.

Skapa en bra dialog tidigt

Dialog med din arbetsgivare

Det är viktigt att redan från start få igång en dialog med arbetsgivaren. Det kan handla om så grundläggande saker som att berätta när styrelsen träffas och om klubbens planer för det kommande året.

Kommunicera med medlemmarna

Det ska vara enkelt att kommunicera med medlemmarna på arbetsplatsen. Lyssna in vad medlemmarna tycker i olika frågor genom att till exempel skicka ut en enkät, informera om vad som händer eller skicka en inbjudan till ett medlemsmöte.

Håll medlemsmöten regelbundet

Ett framgångsrikt fackligt arbete är ofta beroende av engagerade medlemmar som deltar i diskussioner och beslut. Bjud in medlemmarna på arbetsplatsen till medlemsmöten minst en gång om året – exempelvis i samband med en lunch eller fikapaus på jobbet. Det är ett bra tillfälle att prata med medlemmarna om vilka frågor som är viktiga på er arbetsplats.

Marknadsför dina medlemsmöten

Se till att alla får information om mötet i god tid. Nyckeln till ett bra medlemsmöte ligger till stor del i förberedelserna. Skapa engagemang under mötet kring frågor som ni tycker är viktiga och vill jobba med på arbetsplatsen. 

Tips för digitala möten

I åtta korta avsnitt får du tips och inspiration i att hålla digitala möten. Du får bland annat veta lite om hur du kan synliggöra deltagarna, använda storytelling, ögonkontakt och lyssnandet som redskap. Men också hur du skapar nyfikenhet och tydlighet i dina digitala möten.

Välj ombud till regionrådet

Som arbetsplatsombud är det din uppgift att se till att medlemmarna på arbetsplatsen väljer ombud till er regions årsmöte , regionrådet. Ju fler medlemmar ni är, desto fler ombud har ni rätt att välja. Regionrådsombudet representerar er medlemmar på arbetsplatsen och kallas till regionrådet i april. Där väljer ombuden en ny regionstyrelse och beslutar om motioner. Val av regionrådsombud ska ske varje år i februari.

Mallar för val av regionrådsombud

Mitt Uppdrag

Här hittar du praktiska verktyg och checklistor som underlättar i din roll som förtroendevald.

Om du har förhandlingsmandat

Löneförhandling

En viktig uppgift för klubben är att fungera som motpart till arbetsgivaren i löneförhandlingarna. Det centrala löneavtalet innehåller många olika delar som man på företagsnivå behöver ta ställning till och anpassa till företaget. Det är klubben som förhandlar med arbetsgivaren om ett lokalt löneavtal som talar om hur det centrala löneavtalet ska fungera på er arbetsplats.

Förhandling vid arbetsbrist

Förhandling vid arbetsbrist kan handla om förändringar i verksamheten, omorganisation eller anställning av ny personal. Beroende på vad det gäller och om det är arbetsgivaren eller ni i klubben som bett om en förhandling, kan processen se olika ut.

Webbserie om grejen med facket

Avsnitt 1: Vad är grejen med facket?

Vad är grejen med facket? Framförallt om man är en vass löneförhandlare själv. Nja, de där hundralapparna kan man väl lägga på att streama filmer och en extra lördagspizza istället ... Messiah börjar nysta i frågan ”Så vad får jag ut av det här?” Utan att spoila svaret, kan vi avslöja att han förvånas över vissa upptäckter.

Avsnitt 2: Klubb eller konspiration?

Vad pysslar fackklubbarna på företagen med egentligen? Verkar de i egenintresse? Och har de överhuvudtaget någon påverkan? Messiah drar till Göteborg, för att infiltrera en fackklubb på ett tevespelsbolag. Han möter också en projektanställd, som hittat ett smart sätt att få pengar även när han är mellan jobb …

Avsnitt 3: Facket och företaget – så funkar det

Men cheferna då, de måste väl vara fackets motståndare? Messiah åker till Västerås och möter upp en chef på ABB. Han lyckas även nästla sig in i en förhandling på absolut högsta nivå. Där borde det väl gå hett till! Så varför sitter de och samtalar i samförstånd?

Varje år delar Unionen ut pris till förtroendevalda 

Varje år belönar Unionen förtroendevalda som utmärkt sig genom att göra skillnad och uträttat fackliga stordåd på sin arbetsplats. Här kan du läsa om tidigare vinnare av kategorierna Årets Eldsjäl, Uppstickare och Nytänkare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg