Uppdraget som arbetsplatsombud

Du som är vald som arbetsplatsombud har fått något fantastiskt – dina kollegors förtroende att påverka hur ni ska få det riktigt bra på jobbet. Stort grattis! Här hittar du den information du behöver för att kunna komma igång med uppdraget på bästa sätt.

Tre glada personer

Grattis du är vald till arbetsplatsombud! 

Som förtroendevald kan du driva de frågor som är viktiga för er anställda och få mer inflytande över beslut som påverkar villkoren och trivseln på arbetsplatsen. Du blir en viktig budbärare för dina kollegor i dialogen med arbetsgivaren och facket. Många förtroendevalda vittnar om att uppdraget både är stimulerande och lärorikt, och att det ger en bra känsla i magen att kunna bidra till att förbättra för alla i både stort och smått.

Som förtroendevald i Unionen får du stöd och ett brett utbud av kurser och aktiviteter för att rusta dig för uppdraget. 

In English: The role of workplace representative

Detta ingår i ditt uppdrag som arbetsplatsombud

  • Att ta emot viktig information från arbetsgivaren enligt medbestämmandelagen samt för medlemmarnas talan när det sker större förändringar på arbetsplatsen
  • Att prata med medlemmarna och för synpunkter vidare till arbetsgivaren
  • Att lyfta de frågor som medlemmarna tycker är viktiga
  • Att hålla medlemsmöten och årligt medlemsmöte tillsammans med medlemmarna
  • Att informera om medlemskapet och sprider kunskap om nyttan med Unionen på arbetsplatsen

Förhandlingar med arbetsgivaren

Det finns tre olika former av uppdraget som arbetsplatsombud . Det som skiljer dem åt är om du fått mandat att förhandla med arbetsgivaren eller inte. Har du informationsmandat förhandlar du inte med arbetsgivaren. Har du begränsat förhandlingsmandat förhandlar du med arbetsgivaren i de frågor medlemsmötet beslutat. I det beslutet ska det tydligt framgå vilka områden medlemmarna gett dig mandat att förhandla om. För övriga områden sker förhandlingarna mellan arbetsgivaren och en representant från Unionens regionkontor . Har medlemmarna gett dig fullt förhandlingsmandat sköter du alla fackliga förhandlingar med arbetsgivaren. Självklart får du ändå stöd av Unionen. 

Tabell med arbetsplatsombudens olika mandatsformer

Kom igång med ditt uppdrag

Har ni redan fungerande rutiner för det fackliga arbetet på ditt jobb? Annars är det bra att hitta en struktur. Börja med att fundera på vad du vill uppnå med ditt uppdrag. Gör sedan en enkel att-göra-lista för hur du vill lägga upp arbetet. Här får du några bra och viktiga tips på vad den kan innehålla:

Kalla medlemmarna på arbetsplatsen till en träff där du presenterar dig och din roll som arbetsplatsombud – gärna över en fika.

  • Informera om hur och på vilket sätt de kan nå dig – till exempel via e-post, telefon eller vilka tider som du finns tillgänglig.
  • Prata med medlemmarna om hur arbetsplatsen kan bli ännu bättre. Gör en prioriteringslista där ni väljer vilken fråga som ni vill ska toppa listan. Här finns en mall för verksamhetsplan.
  • Gå en kurs för att komma i gång med uppdraget. 
  • Om det inte redan finns upparbetade samarbetsrutiner, ta kontakt med din chef/arbetsgivare för att skapa goda förutsättningar för en bra dialog med arbetsgivaren.. Föreslå gärna mötestider, exempelvis en timme första måndagen i varje månad. Vid dessa tillfällen kan ni båda ta upp prioriterade frågor.

Samarbeta med arbetsmiljöombudet

Finns det arbetsmiljöombud på arbetsplatsen? Se till att hitta former för bra samarbete så att ni tillsammans kan öka medvetenheten kring fackliga frågor. Även om ni kanske kommer från olika fackförbund finns mycket att vinna på att samarbeta. 

Kompetensutveckling på köpet!

Uppdraget som arbetsplatsombud är inte bara bra för arbetsplatsen, utan även för dig själv och din personliga utveckling. Du får tillgång till kostnadsfria utbildningar och seminarier som du har möjlighet att gå under betald arbetstid. Som länken mellan arbetsgivare och medlemmar får du koll på din organisation och vägar till beslut, och i kraften av ditt uppdrag har du en reell chans att påverka. Unionens fackliga rådgivare och ditt  regionkontor  stöttar dig så att du blir trygg och säker i din roll. Dessutom är det en meriterande erfarenhet att ha med på ditt cv.

Skapa en bra dialog tidigt

Dialog med din arbetsgivare

Det är viktigt att redan från start få igång en dialog med arbetsgivaren. Det kan handla om så grundläggande saker som att berätta när styrelsen träffas och om klubbens planer för det kommande året.

Kommunicera med medlemmarna

Det ska vara enkelt att kommunicera med medlemmarna på arbetsplatsen. Lyssna in vad medlemmarna tycker i olika frågor genom att till exempel skicka ut en enkät, informera om vad som händer eller skicka en inbjudan till ett medlemsmöte.

Håll medlemsmöten regelbundet

Ett framgångsrikt fackligt arbete är ofta beroende av engagerade medlemmar som deltar i diskussioner och beslut. Bjud in medlemmarna på arbetsplatsen till medlemsmöten minst en gång om året – exempelvis i samband med en lunch eller fikapaus på jobbet. Det är ett bra tillfälle att prata med medlemmarna om vilka frågor som är viktiga på er arbetsplats.

Marknadsför dina medlemsmöten

Se till att alla får information om mötet i god tid. Nyckeln till ett bra medlemsmöte ligger till stor del i förberedelserna. Skapa engagemang under mötet kring frågor som ni tycker är viktiga och vill jobba med på arbetsplatsen. 

Tips för digitala möten

I åtta korta avsnitt får du tips och inspiration i att hålla digitala möten. Du får bland annat veta lite om hur du kan synliggöra deltagarna, använda storytelling, ögonkontakt och lyssnandet som redskap. Men också hur du skapar nyfikenhet och tydlighet i dina digitala möten.

Välj ombud till regionrådet

Som arbetsplatsombud är det din uppgift att se till att medlemmarna på arbetsplatsen väljer ombud till er regions årsmöte , regionrådet. Regionrådsombudet representerar er medlemmar på arbetsplatsen och kallas till regionrådet i april. Där är de med och väljer regionstyrelse och beslutar om motioner.  Val av regionrådsombud ska ske varje år i februari.

Så väljer ni regionrådsombud

Bjud in till medlemsmöte och välj ombud till er regions årsmöte, regionrådet. Det är er demokratiska rättighet att välja regionrådsombud och det är viktigt att alla arbetsplatser är representerade på mötet.

Mallar och checklistor för förtroendevalda

För att stödja dig som är förtroendevald har vi tagit fram mallar, checklistor och annat som gör nytta för dig i ditt uppdrag.

Mitt Uppdrag

Här finns verktygen som underlättar i din roll som förtroendevald.

Om du har förhandlingsmandat

Löneförhandling

En viktig uppgift för klubben är att fungera som motpart till arbetsgivaren i löneförhandlingarna. Det centrala löneavtalet innehåller många olika delar som man på företagsnivå behöver ta ställning till och anpassa till företaget. Det är klubben som förhandlar med arbetsgivaren om ett lokalt löneavtal som talar om hur det centrala löneavtalet ska fungera på er arbetsplats.

Förhandling

För dig som är förtroendevald och har rätt att förhandla (förhandlingsmandat). När är det rätt att kalla till förhandling, vad ska du tänka på när du kallar eller blir kallad av arbetsgivaren och hur skriver du en förhandlingsframställan?

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg