Rapport: Privata spår i jobbmobilen

Digital integritet i arbetslivet är ingen ny fråga. Unionen, andra aktörer och debattörer har återkommande lyft frågan under 2000-talet. Unionen vill bland annat se en heltäckande lagstiftning för integritet i arbetslivet, men det finns saker som behöver göras även utöver det. I den här rapporten ligger fokus vid digitala spår i arbetsenheter. Den andra rapporten kommer att gå på djupet i frågan om hantering av data som genereras av arbetstagare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg