Broschyr - Inför vd-uppdraget

I broschyren finns fördjupad information om ditt uppdrag som vd, bland gällande ditt ansvar och vilka rättigheter du har när det gäller anställning, semester med mera.

Att vara vd innebär mer än att vara chef oavsett om det är i en liten eller stor verksamhet.

Du har som vd det yttersta ansvaret enligt till exempel:

  • Arbetsmiljölagen
  • Miljöbalken
  • Skattelagen
  • Årsredovisningslagen och Bokföringslagen
  • Arbetsrättsliga lagar

De dagliga och långsiktiga arbetsuppgifterna för en vd styrs i första hand av aktiebolagslagen och samarbetet med styrelsen för bolaget. Du ska som vd därför se till att det finns en vd-instruktion för dina arbetsuppgifter redan innan du tillträder som vd. En annan viktig instruktion är hur den ekonomiska rapporteringen till styrelsen och eventuella andra instanser ska ske.

När det gäller arbetsrätt finns det ett antal lagar att följa och storleken på företaget som du ska bli vd för bestämmer vilken kunskap du själv måste besitta angående dem för att sköta dina kontakter med de anställda. Din erforderliga kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och miljörätt bestäms mer av vilken verksamhet du ska bli vd för än hur stort företaget är.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg