Vårdföretagarna - Dentallaboratorier

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal i bransch:
Farmaci & Hälsa

Shape Created with Sketch.

Så hittar du rätt bland avtalen

För att göra det enklare för dig att hitta svar på din fråga förklarar vi här innehållet i några av filerna i listan nedan. Tänk på att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats som gäller.

  • Avtalsnytt. Kort sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i avtalet med fokus på lön och lönehöjning under avtalsperioden.
  • Tjänstemannaavtalen. Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, lön, semester, sjuklön, ledighet, permission, uppsägning med mera. Finns också i en version med Unionens tolkningar för att lättare kunna tillämpas.
  • Löneavtal . Lönenivåer och mer utförlig information om hur löneprocessen ska gå till (ingår även som bilaga i tjänstemannaavtalen).
  • Övriga avtal. Andra gällande avtal på avtalsområdet och i branschen.

Avtalsinformation

Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Allmänna anställningsvillkor

Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats inom Almega. Unionen och Almegas syn på lönebildning från partsgemensamma lönekonferenser hösten 2014.
Lönerevisionskalkyl
XLSX 117.6 KB
Enkelt Excel-verktyg för att ta fram underlag inför löneförhandlingarna. Vänder sig i första hand till mindre klubbar.

Övriga gällande avtal

Utvecklingsavtal
PDF 978.8 KB
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Övrigt

Denna partsgemensamma guide är framtagen för att underlätta dialogen i lönesamtalet men den kan behöva anpassas till företagens löneprocess. Tanken är att både medarbetare och chef ska kunna använda guiden för att förbereda sig inför samtalet och använda den som stöd under lönesamtalet.
En partsgemensam vägledning för lokala parter. Materialet riktar sig till er som är ansvariga för företagets löneprocess och lokala fackliga företrädare.
En partsgemensam vägledning för lönesättande chefer och medarbetare.
Partsgemensam vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan samverka om aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Inom ramen för att utveckla framtidens kollektivavtal har Almega, Unionen och Akademikerförbunden tillsammans tagit fram denna guide. Vi hoppas att den ska komma till praktisk användning och bidra till riktigt bra samverkan på er arbetsplats. Denna guide riktar sig till chefer, HR och fackligt förtroendevalda på företag med kollektivavtal.

Nyhet

Förbundsavtal om korttidsarbete med statligt stöd.
Protokoll tilläggsavtal om korttidsarbete

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg