Almega Tjänsteförbunden - Säkerhetsföretagen samt serviceentreprenad- och specialserviceföretag

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Service & Tjänster

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2018 (PDF 253kb)
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017 (PDF 226kb)
De viktigaste avtalen på ditt avtalsområde.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.
Lönerevisionskalkyl (XLSX 118kb)
Enkelt Excel-verktyg för att ta fram underlag inför löneförhandlingarna. Vänder sig i första hand till mindre klubbar.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Avtalsnytt 2018

Nu finns avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Avtal 2017-2020

Unionen är överens med arbetsgivarna Almega Tjänsteförbunden om ett nytt treårigt avtal för område Säkerhetsföretagen samt serviceentreprenad- och specialserviceföretag som gäller perioden 2017-04-01 – 2020-03-31.

Nytt alternativt löneavtal
Från och med 2017 finns både det gamla välkända löneavtalet (löneavtal B) med individgaranti definierad i kronor, dels har vi också ett nytt alternativt löneavtal (löneavtal C*) som innehåller en mer utvecklad process för lönebildningen (mer information om detta kommer). På arbetsplatser utan förtroendevalda från Unionen ska löneavtal B tillämpas alla tre åren. Bägge löneavtalen har samma löneökningsutrymme, 2,0 procent 2017, 1,8 procent 2018 och 2,3 procent 2019.

  • 2017 tillämpas det tidigare pottavtalet (löneavtal B) med lönehöjningar på 2,0 procent och individgaranti på minst 200 kronor.

  • 2018 ska det nya löneavtalet (löneavtal C*) med pott på 1,8 procent och med reglerad individgaranti men med en utvecklad löneprocess tillämpas för medlemmar som har förtroendevalda från Unionen. Men om arbetsgivaren vill tillämpa löneavtal B så går det bra.

  • 2019 är som 2018 om inte lokal Unionenpart (klubb/ region ) anser att processen misskötts. Om så är fallet kan Unionen centralt ålägga företagen på avtalsområdet att istället tillämpa löneavtal B med siffersatt individgaranti.

*Löneavtal C innehåller en mer utvecklad process för lönebildningen där individgarantin är reglerad så att om en tjänsteman får ingen eller märkbart låg löneökning ska det bero på att denna inte gjort en fullgod arbetsinsats.
Det kan ske i undantagsfall och en åtgärdsplan ska i så fall tas fram tillsammans med tjänstemannen. Den ska dokumenteras och följas upp så att situationen inte återupprepas.

Flexpension
Flexpension införs på avtalsområdet och avsättningen till flexpension blir 0,2 procent för 2017 och kommer utökas framöver. Den som vill får en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 62 års ålder.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen. 

Nuvarande avtalsperiod
Ditt avtal gäller från 1 april 2017 till 31 mars 2020.

Mer information om avtalet finns i Avtalsnytt 2017.

Överenskommelse om flexpension i mål
Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega har den 22 februari 2017 träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar.

​​​De flesta ändringar träder i kraft den 1 november 2017. Förhandlingarna har skett i en särskild avtalsförhandling, innan 2017 års ordinarie avtalsförhandlingar har startat, där förbunden inom Almega gemensamt förhandlat med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu löst. Överenskommelsen och information om den kan du läsa eller ladda ner, se ovan.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020". Nu finns även Unionens tolkningar i ny utgåva. Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-11-13)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?