Checklista stress och återhämtning – för förtroendevalda

Denna checklista är för dig som är arbetsmiljöombud eller annan förtroendevald och handlar om arbetsrelaterad stress och återhämtning.