Balans - personlig hållbarhet

Balans - stress och återhämtning

Att mota stress och främja balans

Det finns flera riskfaktorer för hur arbetsrelaterad stress kan börja, där otydlighet i kombination med hög arbetsbelastning samt problem som rör den psykosociala arbetsmiljön, det sociala samspelet på arbetsplatsen, är de vanligaste. Arbetsgivaren ansvarar för att förebygga arbetsrelaterad stress.

Personlig hållbarhet och ett sunt arbetsliv handlar inte enbart om arbetsvillkor, utan också om hur du kan göra dig mer hållbar i din vardag. 

Lag och ansvar

Vad är det som gäller kopplat till arbetsmiljö och personlig hållbarhet - och vems ansvar är det?

Balans i livet

Ett hållbart liv handlar om att ha tid, engagemang och ork som ska räcka till både jobb och privatliv.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg