I väntan på att konjunkturen vänder uppåt - så kan du agera

Ensamföretagare hör ofta till de grupper som drabbas hårdast under en lågkonjunktur. Hur ska man agera i väntan på vändningen? Ska man satsa eller spara? Och om inget fungerar – vilka stödsystem finns på plats?

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg