Bilda klubb på arbetsplatsen

En egen klubb i Unionen är det bästa sättet att få vara med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, insyn i vad företaget planerar för framtiden, samt möjligheten att bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten.

Med en  klubb på arbetsplatsen väljer medlemmarna vilka som ska vara deras företrädare (förtroendevalda). Om arbetsgivaren har kollektivavtal gäller förtroendemannalagen som ger de fackliga företrädarna rätt att utbilda sig för uppdraget och ägna sig åt fackligt arbete på betald arbetstid. Saknar ni kollektivavtal på arbetsplatsen, kontakta regionkontoret om ni funderar på att bilda klubb.

Så här går det till att bilda en klubb i Unionen

  1. Börja med att bjuda in kollegorna och prata om fördelarna med att bilda en klubb. Kontakta gärna Unionen för hjälp. En representant från regionkontoret ska finnas med när klubben bildas.
  2. Bjud in till ett medlemsmöte där ni utser en tillfällig styrelse fram till klubbens första årsmöte.
  3. Fyll i formuläret nedan. Observera att det kan ta någon arbetsdag innan dina uppgifter registrerats hos oss. Skicka en kopia på mötesprotokollet till: Unionens Medlemsservice, Svarspost, Kundnummer 20272420, 110 01 Stockholm. (Du behöver inte betala porto). Det går även bra att använda blanketten "Registrering av klubb". Om du väljer blankett, skicka den och en kopia på mötesprotokollet till Unionen.
  4. Anmäl snarast till arbetsgivaren att klubben är bildad och vilka som har
    valts till de olika förtroendeuppdragen.

Klubb i Unionen har bildats vid:

Företag/ organisation/ förening

 

Dessa förtroendeuppdrag ska väljas vid bildandet av ny klubb

Ordförande / Sammankallande

 

Ledamöter

 

Revisor

 

Valberedare

 

Dessa förtroendeuppdrag kan också väljas (dock ej nödvändigt enligt § 4.1.6 i Unionens stadgar)

 

Arbetsmiljöombud / Skyddsombud / ledamöter i skyddskommitté

 

Förhandlingsdelegation

Postmottagare

 

Klubben bildad av (ombudsman)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej