Årets Nytänkare 2021

På företaget AA Logistik i Västerås har ledningen och facket hittat varandra. Och mitt i denna positiva kultur finns en riktig nytänkare, med ett kreativt sinne och ett superintresse för arbetsmiljöfrågorna.

Teres Kolbert

Årets Nytänkare 2021: Teres Kolbert tänker kreativt på en positiv arbetsplats

Ingen behöver övertala Teres Kolbert om att det är viktigt med facklig närvaro på arbetsplatsen. När IF Metall dök upp på gymnasieskolan för att värva killarna på de tekniska yrkeslinjerna sögs hon och de andra på sömmerskeutbildningen med. När hon var 18 år gick hon sin första fackliga kurs. Sedan dess har hon haft flera olika uppdrag, både på sin tidigare och nuvarande arbetsplats.

När företaget fick en ny vd 2012 var det något som hände

Men det är under de senaste åren som hennes intresse och nytänkande kring arbetsmiljöfrågor har fått blomma ut helt. Mycket tack vare att även ledningsgruppen ser att det som är bra för arbetsmiljön också är bra för företaget. 

– När företaget fick en ny vd 2012 var det något som hände. Han kom med nya idéer och såg värdet med att det fanns arbetsmiljöombud så att arbetsmiljöproblem kunde lyftas och hanteras snabbare. Och det positiva tänket har fortsatt med vår nya vd sedan ett par år.

Teres Kolbert

Teres Kolbert

Klubbordförande och arbetsmiljöombud på AA Logistik i Västerås

”För att med driv och delaktighet fått den fackliga verksamheten på rull i Årets klubb i Mälardalen 2020. En ambitiös satsning på medlemskommunikation, nya former för samverkan med arbetsgivaren och gränsöverskridande grepp i arbetsmiljöarbetet har bidragit till arbetsglädje och fackligt engagemang.”

Teres tog uppdraget som arbetsplatsombud och 2018 blev hon även arbetsmiljöombud . Parallellt har hon gått flera arbetsmiljörelaterade kurser, bland annat högskoleutbildningen ”Arbetsmiljö i nya tider”. När en kollega valdes för att stötta i rollen som arbetsplatsombud tog det bara ett par månader till dess att de tillsammans beslutade att ta det hela vidare och bilda en klubb . Något som välkomnades av arbetsgivaren.

Riskbedömningarna utvecklar både arbetsmiljö och företaget

– Vi har otroligt bra samverkan . Och vi och företagets ledning ser att riskbedömningarna är ett viktigt verktyg för att utveckla både arbetsmiljön och företaget som helhet. Jag ser också hur den här förståelsen har slagit rot i organisationen. Nu gör cheferna och skyddsombuden egna riskbedömningar, helt utan min inblandning.

Vi har kommit bort ifrån känslan av att skyddsronden är något mastigt, och där man kanske inte orkade följa upp mer än ett par saker

Men bakom skyddsrondernas höjda status ligger inte bara en positiv samsyn. Här vilar också flera av de kreativa idéer Teres bidragit med.

– En viktig anledning till att skyddsronderna har blivit bättre är för att vi har tagit fram ett ”skyddsrondshjul” som säger vad man ska titta på när. Det gör att vi har kommit bort ifrån känslan av att skyddsronden är något mastigt, och där man kanske inte orkade följa upp mer än ett par saker. Nu är skyddsronderna mer levande, där vi har valt att lägga mycket fokus på de bra saker som görs och se till att alla får veta de förbättringar som sker.

Från fackligt håll prioriterar vi samarbete istället för konfrontation, vilket gör att vi kunnat jobba mer med att lyfta fram styrkorna i det arbetsmiljöarbete som görs.

De har också tagit fram checklistor för skyddsronderna och sett till att det hela tiden finns möjlighet för de anställda att lämna synpunkter kring hur saker kan göras ännu bättre.

Olika hattar vid olika tillfällen

Eftersom Teres samtidigt är arbetsmiljöombud , ordförande i Unionens klubb och sedan ett halvår även chef för logistiksupporten med personalansvar och en plats i ledningsgruppen, är hon noga med vilken hatt hon har på sig vid olika tillfällen.

– När jag ser att det jag säger kan missuppfattas brukar jag vara noga med att betona exempelvis att ”Nu säger jag det här i egenskap av arbetsmiljöombud ”. Samtidigt prioriterar vi från fackligt håll samarbete istället för konfrontation, vilket gör att vi kunnat jobba mer med att lyfta fram styrkorna i det arbetsmiljöarbete som görs. Självklart finns det saker vi ifrågasätter, men eftersom företaget har ett öppet klimat kan vi göra det genom att ställa frågor som ”Har ni tänkt på det här?” eller komma med tips.

Nöjda chefer på chefskurser

Den fackliga anslutningen är hög bland tjänstemännen på företaget. Även de flesta cheferna är med i Unionen, och flera har på Teres inrådan, deltagit i Unionens chefskurser.

– De har varit jättenöjda. Eftersom jag själv är chef nu har även jag anmält mig.

Även tidigare kunde vi jobba hemma ibland om vi ville, men jag tror att det kommer att bli mycket vanligare nu.

Under pandemin har Teres, tillsammans med vd och hr haft dagliga avstämningar om coronaläget och hur arbetet och arbetsmiljö fungerar för de som sitter hemma. Alla medarbetarna har fått en enkät kring hur utrustning fungerar och hur de själva mår. Teres har också pratat med alla personligen. Sakta börjar nu tjänstemännen återvända till kontoret efter en lång period av arbete hemifrån.

– Även tidigare kunde vi jobba hemma ibland om vi ville, men jag tror att det kommer att bli mycket vanligare nu. Ledningen har sagt att det är ok att alternera. Personligen jobbar jag mer effektivt hemifrån, men samtidigt tycker jag att vissa möten fungerar bättre fysiskt.  

Förbättra på din arbetsplats - bli förtroendevald

Hur du har det på jobbet påverkar dig, så var med och påverka hur du har det på jobbet. Som medlem i Unionen får du möjlighet att vara med och engagera dig och driva de frågor som är viktigast på just din arbetsplats.

Två andra jobbhjältar

Jessica är Årets Uppstickare

I det som upplevts som en rejäl uppförsbacke, på ett företag där facket och ledningen tidvis har haft svårt att hitta varandra och där många av de anställda är unga och saknar erfarenhet och kunskap om fackligt arbete, har Jessica Larsson tillsammans med fyra kollegor tagit upp striden för att placera frågor om en bra arbetsmiljö och vettiga anställningsvillkor högt upp på agendan.

Bengt är Årets Eldsjäl

Dra en linje mellan Östersund och Kramfors och du har delat Sverige i två lika stora nord-sydliga delar. Från den linjen och många mil norrut sträcker sig Bengt Lindbloms fackliga ansvarsområde. En riktig utmaning för Svensk Bilprovnings fackliga eldsjäl som tycker att det personliga mötet är grundläggande för att kunna lösa problem på arbetsplatsen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg