Årets Eldsjäl 2021

Stora norrländska avstånd är en riktig utmaning för Svensk Bilprovnings fackliga eldsjäl som tycker att det personliga mötet är grundläggande för att kunna lösa problem på arbetsplatsen.

Bengt Lindblom

Årets Eldsjäl 2021: Bengt Lindblom brinner för personliga möten

Dra en linje mellan Östersund och Kramfors och du har delat Sverige i två lika stora nord-sydliga delar. Från den linjen och många mil norrut sträcker sig Bengt Lindbloms fackliga ansvarsområde. Med hemmastation i Lycksele men som ordförande för Svensk Bilprovnings nordligaste fackklubb är han en eldsjäl för medlemmar i hela Norrland, och ibland fler därtill. Hans arbete för bland annat en bättre arbetsmiljö och ökad jämställdhet inom företaget är uppskattat av såväl kollegor som av företagsledningen. Med nästan 20 års engagemang börjar han också bli en riktig veteran inom det fackliga området.

– Jag kommer ihåg hur imponerad och inspirerad jag blev när jag på ett av mina första fackliga möten i Stockholm träffade på en förtroendevald som verkligen hade en djup kunskap på det fackliga området. Jag hoppas att jag idag kan vara en sådan inspiration för andra.

Bengt Lindblom

Bengt Lindblom

Klubbordförande på Svensk Bilprovning

”För ett brinnande och envist engagemang i utmanande tider, som gjort och gör skillnad för enskilda medlemmar i deras personliga utmaningar. En facklig motor som stöttar lokala klubbar i företaget och samtidigt hjälper arbetsgivaren att göra rätt förtjänar att bli Årets Eldsjäl.”

 

Handfasta råd och arbete bakom kulissen

Och uppskattad är han. En person som kollegor vänder sig till när det uppstår problem och som chefer hör av sig till när de är osäkra på hur de ska lösa en situation.

– För mig är det finaste man kan göra att hjälpa en annan människa. Ibland handlar det om väldigt handfasta råd, till exempel om någon har problem med en chef eller är långtidssjuk. Ibland handlar det om arbete bakom kulissen, som att sitta ner med arbetsgivaren och till exempel försöka hitta en samsyn kring ett nytt löneverktyg. Det är arbeten som medlemmarna nog inte känner till, men som gynnar dem i längden, säger Bengt.

För mig är det finaste man kan göra att hjälpa en annan människa.

Men som klubbordförande i ett distrikt som har 19 bilprovningsstationer spridda över ett mycket stort geografiskt område är det inte lätt att få till de personliga möten som han brinner för.

– Det är väldiga avstånd och det gör det svårt. Men jag tror på att träffa medlemmarna direkt och åker runt till alla stationer varje år. Det är något klubben gjort i flera år och det backas upp av lokala chefer som tycker att det är viktigt att det finns en facklig part att samtala med. Och jag märker att det är viktigt för de anställda. I början fick jag samtala med medlemmarna mitt i brinnande produktion men nu är de noga med att avsätta tid för att vi ska kunna ha ett riktigt bra möte.   

Från monopol till konkurrensutsatt

Svensk Bilprovning hade länge monopol på fordonsbesiktningar, men 2010 öppnades marknaden upp för konkurrens och några år senare såldes delar av verksamheten till privata aktörer.

– Det var såklart en turbulent period med mycket oro bland anställda. Många undrade vad som skulle hända med den station man jobbade på och med sitt eget jobb. Men jag tycker att företaget hanterade det bra och var väldigt transparenta. Och även om jag fortfarande tycker att lönerna är för låga så har konkurrensen om personal bidragit till att de har stigit. 

Men jag tycker att företaget hanterade det bra och var väldigt transparenta. Och även om jag fortfarande tycker att lönerna är för låga så har konkurrensen om personal bidragit till att de har stigit. 

Bengt är djupt engagerad i att företaget ska få till riktigt bra rutiner kring arbetsmiljön. Särskilt angelägen känns nu den psykosociala - organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), där bland annat stressfrågor är återkommande. Ett viktigt, men svårt område att jobba med.

– Att besiktiga fordon är tufft med mycket repetitivt arbete. Det handlar om en produktionslinje där du besiktigar omkring 24 bilar per dag och ska in, ut och under varje bil flera gånger, för att kolla allt från bilbälten till underrede. Om man dessutom är stressad, vilket jag hör många som är, så är risken stor för att du gör fel och orsakar eller förvärrar skador.

Skyddsorganisation som lär av varandra

Han tycker att företaget i grunden har en bra struktur för arbetet med arbetsmiljöfrågorna, men vill vässa det ytterligare. Tillsammans med andra förtroendevalda har han bildat en skyddsombudsorganisation där de kan träffas för att lära av och stötta varandra. Själv jobbar han nu bland annat för att mallen som används vid skyddsronden ska uppdateras med frågor om stress.

Han har också jobbat mycket med att lyfta företagets jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Där Svensk Bilprovning har gått från att vara en nästan helt manlig arbetsplats till att fler och fler kvinnor har kommit in. Inte minst har man från fackligt håll använt lönekartläggningen som ett viktigt verktyg.

– Skillnaden i lön kanske inte är osaklig i sig men det kan finnas bakomliggande orsaker i förklaringen som man kan jobba med. På så sätt blir kartläggningen ett verktyg för att förbättra hela verksamheten och på köpet ge mer jämställda löner.

Om folk känner att de kommer att få bedriva sitt fackliga engagemang på bekostnad av sin egen lunchrast så blir det svårt att få folk att ta uppdrag.

Bra stöttning från Unionens regionkontor

I sitt fackliga uppdrag upplever Bengt att han har haft väldigt fin stöttning från Unionens regionkontor - och särskilt den ombudsman klubben haft som fast kontakt i många år. Den typen av stöd tror han är en viktig förutsättning för att fler klubbar ska orka hänga kvar. Han upplever att stress och brist på tid är en fara för folks vilja att engagera sig.

– Jag skulle vilja att Unionen och andra fackförbund backade upp rätten att få jobb fackligt på arbetstid ännu tydligare. Om folk känner att de kommer att få bedriva sitt fackliga engagemang på bekostnad av sin egen lunchrast så blir det svårt att få folk att ta uppdrag.

Förbättra på din arbetsplats - bli förtroendevald

Hur du har det på jobbet påverkar dig, så var med och påverka hur du har det på jobbet. Som medlem i Unionen får du möjlighet att vara med och engagera dig och driva de frågor som är viktigast på just din arbetsplats.

Två andra jobbhjältar

Jessica är Årets Uppstickare

I det som upplevts som en rejäl uppförsbacke, på ett företag där facket och ledningen tidvis har haft svårt att hitta varandra och där många av de anställda är unga och saknar erfarenhet och kunskap om fackligt arbete, har Jessica Larsson tillsammans med fyra kollegor tagit upp striden för att placera frågor om en bra arbetsmiljö och vettiga anställningsvillkor högt upp på agendan.

Teres är Årets nytänkare

På företaget AA Logistik i Västerås har ledningen och facket hittat varandra. Här finns en samsyn kring att det som är bra när det gäller de anställdas arbetsmiljö också är bra för företaget. Och mitt i denna positiva kultur finns en riktig nytänkare, med ett kreativt sinne och ett superintresse för arbetsmiljöfrågorna, redo att lyfta området till en ny nivå.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg