Utbetalningsdag för lön

Det vanligaste datum för utbetalning är den 25:e i varje månad. Vilken dag som lönen ska betalas ut på arbetsplatsen står normalt i ditt anställningsavtal.

När betalas lönen ut?

Vilken dag som lönen ska betalas ut finns inte reglerat i någon lag, men det utbetalningsdatum som gäller på din arbetsplats framgår normalt i ditt anställningsavtal

Om det står i anställningsavtalet att lönen ska betalas ut "senast den 25:e" varje månad, så ska arbetsgivaren betala ut lönen sista bankdagen (vardagen) före den 25:e, om den 25:e exempelvis infaller på en söndag. I det fallet ska lönen betalas ut fredagen innan. Står det endast "25:e" i anställningsavtalet och det är en söndag eller helgdag, så kan utbetalning av lönen ske på måndagen.

Tjänstemän brukar normalt få sin lön samma månad som den tjänas in. Det betyder att om du till exempel börjar din anställning den 1 januari och har månadslön, så är det vanligt att du får den första lönen utbetald den 25 januari.

Det är också vanligt att olika typer av lönetillägg och löneavdrag sker månaden efter. Ett exempel: Om du i mars månad är frånvarande fem dagar på grund av sjukdom, så får du normalt ändå ut full lön den 25 mars. Månaden efter, det vill säga lönen i april, påverkas däremot av mars månads sjukfrånvaro.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg