Räkna ut avdrag per timme i samband med frånvaro när du har månadslön

Det finns tillfällen då det kan bli aktuellt att räkna ut avdrag per timme även om du är anställd med månadslön, till exempel vid kortare frånvaro då arbetsgivaren har rätt att göra löneavdrag.

Det finns olika sätt att räkna ut avdrag per timme om du har månadslön. De två vanligaste är:

Månadslönen
175

används ofta vid kortare ledighet
och  
Månadslönen * 12
52 * Veckoarbetstiden
används vid kortare frånvaro,
till exempel vid vård av sjukt barn

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats, så står det ofta i det hur timavdraget ska beräknas vid olika typer av frånvaro.

Exempel på beräkning av avdrag för frånvaro

Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och en veckoarbetstid på 40 timmar per vecka. Du är hemma för vård av sjukt barn en halv dag (4 timmar). Det avdrag som då görs från din månadslön baseras på ditt timavdrag och blir:

4 timmar * 30 000 kronor * 12
52 * 40 timmar
= 692 kronor
     

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej