Kollektivavtalad eller företagsspecifik tjänstepension?

Det kan betyda stor skillnad i pension trots lika stora inbetalningar, om man jämför en kollektivavtalad tjänstepension med företagsspecifika försäkringar.

Skillnaderna gäller inte bara när det handlar om hur mycket du får betala i avgifter för förvaltningen av ditt pensionskapital. Det handlar också om garantier för din pension och hur din sjukförsäkring ser ut.

Om garantier för och storleken på pensionen

I den kollektivavtalade tjänstepensionen har fackförbund och arbetsgivarorganisationer kommit överens om, att de anställda ska få så mycket pensionskapital som möjligt för de inbetalda premierna.

Om företaget inte betalar in pensionspremien, till exempel för att det har betalningssvårigheter, vid konkurs eller liknande, får du ändå din tjänstepension genom en garanti som finns i kollektivavtalet. Har du ITP är du garanterad de förmåner som avtalet ger, oavsett om din arbetsgivare sköter sig eller inte. Detta är unikt för ITP.

Om du skulle tycka att ITP verkar ha lägre nivåer än din nuvarande tjänstepension, har din arbetsgivare alltid möjlighet att teckna kompletterande premier till ITP via Collectum. ITP är en minimistandard och om din nuvarande tjänstepensionslösning skulle ge mer inbetalt till din tjänstepension, så går det alltid att teckna upp till motsvarande nivå som komplement.

Risk för noll tjänstepension vid korta jobb

Om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats kan påverka din pension när du har korta anställningar.

Med kollektivavtal

Om du har många korta anställningar med kollektivavtal , så är sannolikheten ändå hög att de pensionspremier som betalats in från varje anställning blir pension som betalas ut till dig. Inom tjänstepensionerna ITP1 och ITP2 i ITP-avtalet är avgifterna mycket lägre och det finns inga fasta årsavgifter, så risken för att tjänstepensionskapital helt försvinner vid korta jobb är avsevärt lägre. I traditionell försäkring finns det dessutom en garanti på de insatta pengarna.

Utan kollektivavtal

Om du har korta jobb är risken stor att den intjänade tjänstepensionen till slut blir nollad, om den inte är kollektivavtalad. De som har flera olika korta jobb utan kollektivavtal , får ofta lite pensionspremier inbetalda från varje jobb till flera olika försäkringsbolag. Om det bara är några tusenlappar inbetalda i flera olika pensionsförsäkringar, räcker avkastningen inte till för att betala de fasta avgifterna varje år.

Pensionskapitalet kan minska ner till noll och de korta jobben ger därmed inte någon pension alls, även om arbetsgivarna betalat in pensionspremier. Försäkringsbolagens fasta avgifter kan äta upp både värdeökning och pensionskapital om det är litet och det inte görs några nya inbetalningar till tjänstepensionen.

Risk för att höga avgifter ger lägre pension i privata företagslösningar

Det kan vara höga förvaltningsavgifter när tjänstepensionen inte är kollektivavtalad. Det ger betydligt lägre pension för de pengar som betalas in.

Vid en årlig avgift om 2 procent på pensionskapitalet försvinner en tredjedel till pensionsbranschens aktörer. Vid en årlig avgift om 3 procent på pensionskapitalet – till exempel vid fond-i-fondtjänster - försvinner knappt hälften av pensionen.

Föräldraledighet, sjukskrivning och vård av barn

Kollektivavtal på din arbetsplats har betydelse för din pension när du till exempel är sjuk eller föräldraledig.

Med kollektivavtal

Blir du sjuk får du ersättning från ITP :s sjukpension. ITP innehåller en premiebefrielseförsäkring. Den innebär att du får tjänstepension även för tid med föräldraledighet, vård av barn och sjukskrivning. Det betyder att om du till exempel blir sjuk, betalas din tjänstepension från försäkringen istället för från din arbetsgivare. Inom ITP förlorar du alltså inga inbetalningar till din tjänstepension om du är sjuk.

För ITP1 börjar premiebefrielsen redan vid 15:de sjukskrivningsdagen. För ITP2 börjar den samtidigt som ITP :s sjukpension betalas ut till dig. Det är din arbetsgivare som betalar både sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring i ITP under tiden du arbetar och är fullt frisk.

Utan kollektivavtal

Det är vanligt i pensionslösningar, som inte är kollektivavtalade, att kostnader för sjukförsäkring och avgiftsbefrielse istället minskar din inbetalning till tjänstepension.

Könsneutral tjänstepension

Den kollektivavtalade tjänstepensionen är könsneutral på så vis att man räknar med att män och kvinnor lever lika länge.

För försäkringar tecknade från och med 21 december 2012 används även inom privat pensionsförsäkring könsneutrala antaganden om livslängd.

Hälsoprövningen i sjukförsäkringen

Även sjukförsäkring via arbetet, kan vara beroende av om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats.

Med kollektivavtal

I kollektivavtalets tjänstepension ingår en sjukförsäkring som omfattar alla som är i arbete, utan hälsoprövning eller undantag. För att omfattas av ITP räcker det med att du är arbetsför när försäkringen träder i kraft, det vill säga antingen när du anställs hos en arbetsgivare som har ITP eller när arbetsgivaren tecknar kollektivavtalet.

Utan kollektivavtal

Ungefär hälften av de företag som saknar kollektivavtal har tecknat pensionsförsäkring för sina anställda. Betydligt färre har köpt sjukförsäkring för dem. Om du själv vill teckna en sjukförsäkring, till exempel för att du inte har råd att bo kvar i huset om du bara får sjukpenning från försäkringskassan, så krävs det hälsoprövning. Om du har en sjukdom, till exempel astma eller diabetes eller är överviktig kan du bli nekad att teckna en sjukförsäkring hos försäkringsbolagen, trots att du kanske har heltidsarbete.

Det finns sjukförsäkringar hos vanliga försäkringsbolag som lovar samma ersättningsnivåer eller högre än ITP , men frågan är då om alla kan få del av ersättningen. De flesta andra försäkringsbolag har betydligt strängare hälsoprövningsregler, eller så har de helt enkelt undantag för vissa diagnoser. Ibland behöver du inte ens ha varit sjuk för att få undantag. Det kan räcka med att du gått till läkaren för ett visst besvär för att det ska undantas.

Risk för att förlora på råd om alternativ pensionslösning

Det finns en risk att försäkringsrådgivare i första hand säljer försäkringar till dig och kanske inte alltid ger dig oberoende råd för bästa pension. 

Oberoende försäkringsrådgivare är ofta försäljare

Företag kan erbjuda de anställda att få gratis rådgivning av så kallade oberoende försäkringsrådgivare. De flesta försäkringsrådgivare framhåller att de ger oberoende rådgivning och kan rekommendera vilka försäkringsbolag som helst. I själva verket handlar rådgivningen oftast om försäljning.

De flesta försäkringsrådgivare lever på den provision de får från de försäkringsbolag, där individen placerar sina pensioner och försäkringar. Vissa försäkringsbolag betalar högre provisioner än andra, även om det finns några få försäkringsbolag som inte betalar några provisioner alls. Provisionerna till försäkringsrådgivare får kunderna ofta ändå betala i form av höga avgifter, vilket kan leda till lägre pension.

Svårt att byta tillbaka till kollektivavtalad tjänstepension

Många medlemmar hör av sig till Unionen och vill komma tillbaka till kollektivavtalad tjänstepension efter några år med alternativ tjänstepension, som en försäkringsrådgivare rekommenderat. Tyvärr är det ofta svårt att komma tillbaka till ett förmånsbaserat system, när man valt ett premiebaserat system. Det kräver också byte av anställning. I befintlig anställning går det inte att komma tillbaka.

Låga avgifter vid kollektivavtalad tjänstepension

Med ITP kan du välja att placera inbetalningarna för tjänstepension mellan Sveriges bästa pensionsförvaltare. Vilka avgifter som försäkringsbolagen tar ut från tjänstepensionen har stor betydelse för hur stor den blir. Arbetsmarknadens parter upphandlar regelbundet vilka som får vara med som valalternativ hos ITP och fortsätter då att pressa avgifterna till marknadens lägsta.

Collectum, som har hand om över 1,4 miljoner försäkrade, har en effektiv hantering av dina val. Hos Collectum kan du jämföra bland annat avgifter mellan de upphandlade försäkringsbolagen.

På Alecta.se kan du läsa mer om hur avgiften påverkar pensionen

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg