Jourtid och jourtidsersättning

Med jourtid menas att du befinner dig på din arbetsplats och väntar på att vid behov utföra arbete. Reglerna för ersättning och jourtid kan variera.

Regler för jourtid

Reglerna runt jourtid kan variera mellan olika kollektivavtal . Jourtid är ovanligt inom Unionens avtalsområden, men vanligt inom till exempel sjukvården. Alternativ till jourtid är beredskap, det vill säga tid då du är anträffbar för att vid behov infinna dig på arbetsplatsen och utföra arbete.

Jourtid ingår inte i den ordinarie arbetstiden och får bara tas ut om det är absolut nödvändigt för företagets verksamhet.

Jourtid får normalt tas ut med högst 48 timmar per varje period om fyra veckor och med högst 50 timmar per kalendermånad.

Din arbetsgivare är vanligen skyldig att föra anteckningar om jourtid för dig och andra anställda som har jourtid. Det sker normalt i övertidsjournalen, där även övertiden noteras. 

För att din arbetsgivare ska kunna införa schemaläggning av dig på jourtid, så behöver detta förhandlas med Unionens klubb på arbetsplatsen.

Jourtid ska så långt det är möjligt fördelas, så att den inte belastar dig eller någon av dina kollegor oskäligt mycket. Du ska också ha information i god tid innan om när du är schemalagd på jourtid.

Ersättning för jourtid

Ersättningen för jourtid regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal . Den tid du arbetat under jourtiden räknas som övertid och för den ska du ha övertidsersättning.

Jourtidsersättning och regelverket runt jourtid kan variera en hel del mellan olika kollektivavtal , så det är viktigt att du tar reda på vad som står i det kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats. Direktlänk till ditt kollektivavtal.

Det finns ofta möjlighet att för dig och din arbetsgivare att komma överens om att du inte ska omfattas av kollektivavtalets jourtidsersättning om du har en mer kvalificerad befattning. Då ska du istället kompenseras på annat sätt.

Jourtid ersätts normalt per timme och beror normalt på vilken dag och tid på dygnet som jourtiden är förlagd till.

Jourtid är normalt semestergrundande arbetstid och jourtidsersättningen behandlas som semesterlönegrundande rörlig lön.

Den vanligaste ersättningen för jourtid

Vardagar

I de flesta avtalen är ersättningen månadslön dividerad med 600 under vardagar.

Exempel

Om du har en månadslön på 27 000 kronor och är schemalagd att ha jour en måndag klockan 18.00 – 24.00. Din ersättning för dessa timmar blir:

6 timmar x 27 000 kronor/600 = 270 kronor

Lördagar och söndagar

I de flesta avtalen är ersättningen månadslön dividerad med 300 under lördagar och söndagar.

Exempel

Om du har en månadslön på 35 000 kronor och är schemalagd att ha jour lördag klockan 8.00 - 18.00. Din ersättning för dessa timmar blir:

10 timmar x 35 000 kronor/300 = 1 167 kronor

Storhelger

I de flesta avtalen är ersättningen månadslön dividerad med 150 under storhelger som till exempel jul och nyår.

Exempel

Om du har en månadslön på 20 000 kronor och är schemalagd att ha jour nyårsafton klockan 8.00 - 22.00. Din ersättning för dessa timmar blir:

14 timmar x 20 000 kronor/150 = 1 867 kronor

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg