Intresseförhandling - så här gör du

Intresseförhandlingar, eller avtalsförhandlingar som det också kallas, är en förhandling som förs i syfte att träffa kollektivavtal, och på så sätt lösa en intressefråga. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

Vid intresseförhandlingar är frågan ofta inte reglerad i lag eller på annat sätt. En förhandling om nya centrala kollektivavtal , även kallade riksavtal, är en intresseförhandling.

Intresseförhandla för att åstadkomma förändring

Frågor där medlemmarna vill åstadkomma en förändring är ofta intresseförhandlingar. Det är oftast frågor som ligger nära vardagen i jobbet, och där vi ser att det finns förbättringsmöjligheter som gynnar både medarbetare och arbetsgivare.

Exempel på frågor som kan drivas som intresseförhandling är:

  • Friskvårdsbidrag
  • Rikskuponger
  • Tjänstebil
  • IT-stöd

Om parterna inte kommer överens

Om parterna inte kommer överens i en kollektivavtalsförhandling om nya riksavtal kan medling användas som påtryckningsmedel, och i sista hand stridsåtgärder från båda parter till exempel strejk eller lockout, för att komma fram till en överenskommelse.

Möjligheterna till stridsåtgärder vid lokala intresseförhandlingar är dock mycket begränsad eftersom frågan oftast är reglerad i något centralt avtal och då råder fredsplikt.

Kommer man inte överens kan frågan inte föras vidare för prövning i till exempel domstol.

Så här skriver du en förhandlingsframställan

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg