Ha medlemsdialog som förtroendevald

Viktigt att tänka på innan du som förtroendevald förhandlar på uppdrag av övriga medlemmar på din arbetsplats.

Tänk efter för vem du förhandlar

Som förtroendevald förhandlar du på uppdrag av övriga medlemmar på din arbetsplats. Det är därför viktigt att ta till vara medlemmarnas åsikter och att ha en löpande dialog med medlemmarna om vad som pågår i företaget. Kanske kan du boka en stående tid, exempelvis en gång i månaden, för kort medlemsinformation. Eller ett månadsmejl.

Inför förhandling

Inför en förhandling , eller efter att förhandlingen inletts, kan det exempelvis vara bra att hålla ett medlemsmöte för att checka av hur medlemmarna står i en viss fråga. Som företrädare för Unionen kan du genom ett kollektivavtal binda samtliga medlemmar även om några medlemmar motsätter sig viss uppgörelse och då är det extra viktigt att frågan är förankrad hos medlemmarna.

När du förhandlar

Ärenden som gäller enskilda medlemmar

Är du ombud för en enskild medlem, eller några få medlemmar, så ska du utreda ärendet med dem och be dem precisera sitt yrkande, det vill säga vad medlemmen vill att Unionen ska åstadkomma i förhandlingen.

Du kan inte träffa en uppgörelse som medlemmen motsätter sig. Gå igenom medlemmens berättelse och försök ta reda på de invändningar som kan tänkas komma från arbetsgivaren. Var också tydlig med din bedömning av ärendet och ge inte en medlem falska förhoppningar om vad Unionen kan åstadkomma.

Tips om hur medlemsmöten anordnas

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg