Frågor och svar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Frågor och svar om regler och ansvar kring stress, arbetsbelastning och balans i arbetslivet för dig som har en anställning samt information om var du kan vända dig vid risker eller problem.

Vad menas med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Den organisatoriska arbetsmiljön innefattar hur arbetet ordnas och styrs på arbetsplatsen. Det handlar till exempel om villkor och förutsättningar att kunna utföra sitt arbete utifrån hur organisationen är uppbyggd och hur ledarskapet ser ut.

Den sociala arbetsmiljön handlar om det sociala samspelet mellan medarbetarna, samarbetet och det sociala stödet på arbetsplatsen.   

Stress på arbetsplatsen, kränkande särbehandling och andra organisatoriska och sociala frågor som kan leda till ohälsa är exempel på det. Det är vanligt att det här är en orsak till psykisk ohälsa, vilket i sig är en vanlig orsak till sjukskrivningar. 

Finns det regler för det här?  

Det finns en föreskrift hos Arbetsmiljöverket som heter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), även kallad OSA. I den pekas det ut vilka huvudområden som arbetsgivare behöver förebygga och hantera genom systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Om reglerna och vad föreskriften innebär

Metoden för att arbeta med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna är densamma som vid systematiskt arbetsmiljöarbete

Vem har ansvaret?

Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och för att systematiskt arbeta med arbetsmiljön för att skapa en bra arbetsplats har arbetsgivaren.

Mer om ansvaret för att skapa en bra arbetsmiljö

Har jag som medarbetare något ansvar? 

Du som medarbetare är skyldig att kommunicera risker, problem och möjliga förbättringar. Det gäller alla delar kopplat till arbetsmiljön, även när det kommer till exempelvis stress och arbetsbelastning. 

Jag är arbetsmiljöombud, vad kan jag göra? 

Du som är förtroendevald kan ställa krav på arbetsmiljön. OSA och vad du kan göra

Info icon Shape info icon

Gör så här vid problem eller om du ser en risk i arbetsmiljön

  1. Om du vill påtala en brist eller risk i arbetsmiljön ska du i första hand vända dig till din chef. 

  2. Vidtar denne ingen åtgärd har du rätt att vända dig till ditt arbetsmiljöombud ( skyddsombud ). 

  3. Arbetsmiljöombudet kan då vända sig till arbetsgivaren och påtala bristen eller risken. 

  4. Gör arbetsgivaren inget åt bristen eller risken har arbetsmiljöombudet rätt att begära arbetsmiljöåtgärder.

Stress på jobbet

Stress kan du uppleva när det är för tuffa krav på jobbet jämfört med dina mänskliga behov. Den kan leda till ohälsa samt konsekvenser för verksamheten.

Balans i arbetslivet

Att må bra på och av jobbet blir en allt viktigare fråga i dagens arbetsliv. Arbetsbelastning, övertid och stress ökar och gränsen mellan arbetstid och fritid suddas alltmer ut.

Skapa en bra arbetsmiljö

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet men alla medarbetare är skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg