Förberedelse- och avslutningsarbete

Om verksamheten kräver att någon kommer till arbetsplatsen innan verksamheten börjar eller är kvar efteråt, kan det innebära rätt till kompensation.

Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att öppna eller stänga lokalerna, att du ska larma av och larma på eller starta upp system som ska användas under dagen. Det är denna typ av arbetsuppgifter som ryms inom begreppet "förberedelse- och avslutningsarbete".

I avtal är det vanligt att det står ”om arbetsgivare och tjänstemannen uttryckligen har kommit överens om att tjänstemannen dagligen ska utföra förberedelse- och avslutningsarbete om lägst 12 minuter och lönen inte har fastställts med hänsyn till detta, ska tjänstemannen kompenseras med tre semesterdagar utöver lagstadgad semester”.

Utgångspunkten är att du ska ha kompensation för detta extra arbete, antingen genom högre lön eller 3 extra semesterdagar. Observera att denna ersättning inte innebär att du avtalat bort rätten till övertidsersättning.

Har du problem med detta, kontakta Unionen för eventuell förhandlingshjälp.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg