Digitala spår i jobbmobil / jobbdator

När du använder en uppkopplad digital enhet lämnar du spår efter dig i form av data. Om det är arbetsgivarens mobil eller bärbara dator är det viktigt att du som anställd är medveten om hur dina digitala spår kan hanteras.

Digitala spår kopplat till arbetet

Dina digitala spår, information om din användning av den digitala enheten, kan samlas in, struktureras och analyseras. En risk med digitala spår är att de kan användas för att göra integritetskränkande intrång. Det är svårt att exakt ange vad en arbetsgivare får och inte får göra med digitala spår i arbetsenheter, men det är viktigt att vara medveten om:

  • Finns det någon policy på jobbet hur jobbmobilen / jobbdatorn får användas?
  • En grundläggande faktor är i vilket syfte de digitala spåren och annan information i en arbetsenhet undersöks. Om arbetsgivare vill studera vissa digitala spår är sådan hantering alltid begränsat till ett tydligt syfte.
  • Digitala spår som samlas in och hanteras för ett visst syfte kan inte sedan användas till något annat.
  • Grundprincipen måste alltid vara att arbetsgivaren ska veta så lite som möjligt och bara samla in information om dig som anställd som är nödvändig för att kunna leda och fördela arbetet.

Att använda jobbmobilen / jobbdatorn privat

Det mer gränslösa arbetslivet med ökat distansarbete gör att arbetsenheterna också riskerar att användas på ett mer gränslöst sätt. Arbetsenheter kan användas till exempelvis privata bankärenden, shopping, privat mediekonsumtion eller spel, beroende på vilka inställningar och begränsningar på enheten som har installerats av arbetsgivaren. Oavsett om det är tillåtet eller inte äger en del av privatlivet rum i en enhet som tillhör en arbetsgivare. Genom att lämna en digital representation av sig själv i en arbetsenhet ökar sannolikheten för att ens integritet kan komma att utsättas för en kränkning. När fler privata ärenden görs i jobbmobilen / jobbdatorn sker samtidigt långsamt en förskjutning av gränser mellan arbete och privatliv och som kan utsätta både dig som individ såväl som arbetsgivaren för risker.

Unionen rekommenderar dig som medlem att generellt undvika att använda arbetsenheter i privat syfte.

Video: Digital integritet och digitala spår i arbetslivet

Unionens utredare Victor Bernhardtz förklarar och resonerar kring användandet av digitala arbetsverktyg i och utanför jobbet. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg