Långvarig stress och dess konsekvenser

I den andra delen ur föreläsningen "Stressen i våra liv – vän eller fiende?” pratar vår stresscoach Caroline Wiklund om långvarig stress – och vilka konsekvenser den kan få.

Här får du ett kort smakprov på vad den andra delen av föreläsningen handlar om.

Logga in för att se mer

Som medlem kan du se hela andra delen av föreläsningen genom att logga in här nedanför.

Se hela andra delen av föreläsningen.

Vad är stress?

Här reder Caroline ut vad stress egentligen är – och hur långvarig stress påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Enligt Caroline är skillnaden mellan kortvarig och långvarig stress stor. Långvarig stress är när den prestationshöjande, energigivande stressen – den vi behöver för att leva och överleva – övergår till en lågintensiv stressbelastning som nöter ner delar av vårt nödvändiga stressystem.

– Att förstå vad den långvariga stressen innebär för våra system är viktigt. Inte minst för att på arbetsplatsen kunna jobba hälsofrämjande och förebyggande, för att inte hamna i en situation där folk blir sjuka på grund av stress. Hur kan vi mota den långvariga stressbelastningen i grind?

Se de andra delarna av föreläsningen

Ge dig tid för reflektion

Vad händer när stress blev en folksjukdom och vad är den stora skillnaden mellan kortvarig- och långvarig stress? Det pratar Unionens stresscoach Caroline Wiklund om i sin stressföreläsning.

Hur minskar vi stressen?

Definiera vad som triggar igång din stress och enkelt sagt minska det som ökar stressen och öka det som minskar den. Genom att göra det kan vi till slut må bättre.

Stressade chefer prioriterar bort hälsan

Många chefer är så pressade att de väljer bort sin hälsa för att klara av ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö. Ett närvarande ledarskap är nyckeln för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.

Jobbstress: det här är chefens ansvar

För hög arbetsbelastning, arbetstider som är påfrestande och otydligt ledarskap är några exempel som kan göra att människor känner sig stressade. Här är en checklista för dig som chef som hjälper dig i ditt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg