Så ska snacket maxas

Hur kan man gå från att vara informativ till att bli kommunikativ? Karin Zingmark är föreläsare och författare på temat ledarskap och kommunikation i en uppkopplad värld. I en serie artiklar, baserade på en föreläsning, ger hon sina fyra bästa tips hur man blir en bättre, mer modern chef. I den första vill hon att vi ska ”maxa snacket”.

Maxa snacket med Karin Zingmark

Ledarskap och kommunikation i en uppkopplad värld, för Unionen Chef, av Karin Zingmark. Del 1

Se Karins föreläsning

Se hela Karins föreläsning där hon bland annat pratar om hur du som chef skapar en organisation som är öppen och transparent och därmed bygger tillit inom gruppen.

För att att se föreläsningen behöver du logga in.

Karin Zingmark är säker på sin sak. I en uppskruvad och uppkopplad värld kan man som företag inte fortsätta att fatta beslut i slutna rum. Det som funkade för tjugo år sedan, när internet fortfarande var i sin linda och sociala medier inte fanns, gör det inte längre.

I dag måste vi lyfta in kommunikationen i beslutsforumen. Vi måste ”maxa snacket

– I en gammal långsam värld så funkade det kanske att fatta beslut med hjälp av data i form av kundundersökningar och försäljningsstatistik och sedan delegera till en kommunikationsavdelning att delge beslutet för omvärlden. Det fungerar inte längre. I dag måste vi lyfta in kommunikationen i våra beslutsforum. Vi måste ”maxa snacket”, säger Zingmark, föreläsare och författare till ledarskapsboken med just titeln ”Maxa snacket”.

Vad innebär då uttrycket? Enligt Zingmark handlar mycket om att vara kommunikativ snarare än, som förr, informativ. Tidigare kunde ett företag använda reklam eller en kommunikationsavdelning för att nå ut med sitt budskap. I dag ser folk igenom sånt som inte är äkta, det vill säga när företag trycker ut sitt budskap på ett tondövt sätt och använder sociala medier för envägskommunikation. Det blir uppenbart att man inte har en äkta vilja att lyssna och ta till sig det som sägs. Man vill egentligen inte förändra.

 Ett av de första stegen för att bygga en kommunikativ organisation är att skapa en hög nivå av tillit, där man som ledare erkänner att man inte har alla svaren. Något som kanske är enklare i ett nyare företag – med färre ingrodda rutiner och inte lika satta strukturer.

– Ofta finns det en stelhet i äldre företag, säger Zingmark. Det var ju så klart skönt att kunna prognosticera tre år framåt och slippa ha en ständig och hög förändringstakt. Men den ledarstilen är förlegad och introverta ledningsgrupper har ingen framtid.

Man har en bild av att kommunikation är information.

Att ”maxa snacket”, att vara kommunikativ som organisation, är enligt Zingmark direkt nödvändigt för att överleva som företag och chef. Ändå har inte alla förstått det.

– Jag tror det fortfarande finns en väldigt låg förståelse för att kommunikation faktiskt är affärskritiskt. I belslutsforum, i ledningsgrupper och styrelser,  tror man inte att kommunikation påverkar affären så mycket som den gör idag. Man har en bild av att kommunikation är information. Som det var förut då vi tryckte ut budskap via reklam. Men världen har förändrats.

Ta del av övriga artiklar

Så bygger du tillit i en organisation

Karin Zingmark ger i en serie artiklar för Unionen Chef sina fyra bästa tips hur man blir en bättre, mer modern chef. I den andra delen pratar hon om hur man bygger tillit i en organisation

Så engagerar du medarbetarna

Karin Zingmark ger i en serie artiklar för Unionen Chef sina fyra bästa tips hur man blir en bättre, mer modern chef. I den tredje delen ger hon sina tips om hur du engagerar dina medarbetare.

Så hanterar du digital stress

Karin Zingmark ger i en serie artiklar för Unionen Chef sina fyra bästa tips hur man blir en bättre, mer modern chef. I den fjärde och sista delen ger hon sina råd kring hur du hanterar digital stress, kan ta kontroll över tekniken och din livsbalans.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg