Checklista: Inför utvecklingssamtalet

Förbered dig inför utvecklingssamtalet. Här hittar du en lista med punkter som du kan utgå ifrån.

Lägg till och dra ifrån utifrån hur det passar dig.

Dina prestationer - tillbakablick

 • Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra?
 • Vad har varit utvecklande och roligt?
 • Vilka svårigheter har du mött och hur har du tacklat dem?
 • Vad har du lärt dig?
 • Har det som beslutades vid förra utvecklingssamtalet infriats?

Din arbetssituation

 • Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?
 • Har du en rimlig arbetsbelastning?
 • Kan arbetsorganisationen eller rutinerna förbättras?
 • Fungerar informationen om verksamheten i företaget?
 • Är möjligheterna till delaktighet tillräckliga?
 • Hur är samarbetet med arbetskamraterna och stämningen i gruppen?
 • Hur är arbetsmiljön? Vad kan förbättras?

Du och chefen

 • Vad fungerar bra eller mindre bra i samarbetet?
 • Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Företagets utveckling och behov

 • Hur ser företagets utveckling och behov ut på lång och kort sikt?
 • Vad krävs för att företaget ska nå målet?
 • Eventuella hinder som kan uppstå?
 • Vilka eventuella organisationsförändringar planeras och hur de kan komma att påverka dig och avdelningen?

Din kompetens och dina arbetsuppgifter

 • Motsvarar din kompetens dina arbetsuppgifter? Om inte, vad behöver du utveckla? Är du överkvalificerad?
 • Hur kan du då få uppgifter och utmaningar som motsvarar din kompetens?
 • Har du kunskaper och förståelse för företagets eller avdelningens verksamhet och dess kunder?
 • Vilka svårigheter och utmaningar har du i jobbet?
 • Vilket behov av kompetensutveckling har du på kort och på lång sikt? Behöver du en mentor, praktik, trainee, utbildning? Ta reda på vilka alternativ som finns och skissa på tidsåtgång och kostnad.

Framtiden och dina mål

 • Vad vill du med din yrkeskarriär på längre sikt? Har du mål och egna planer?
 • Formulera dina ambitioner och mål, gärna skriftligt.
 • Stämmer dina ambitioner och mål och avdelningens mål överens? Hur stämmer dina önskemål med ditt företags verksamhet och förväntade utveckling de närmaste åren?
 • Om dina ambitioner och mål inte kan uppfyllas inom avdelningen eller på företaget, vilka andra möjligheter finns?
 • Vad kan du göra för att komma igång med arbetet att nå dina ambitioner och mål?

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg