Samtal om distansarbete, EU och kompetensutveckling

Det goda samtalet stod i fokus på Almedalsveckans sista dag. Här finns en sammanfattning av Unionens medverkan.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Almedalen

Publicerad 30 juni 2023

  • Unionen bildar tillsammans med Almega, Sveriges Ingenjörer, Akavia och Seko Tjänstesektorns kompetensråd. Rådet arrangerade ett rundabordssamtal där Martin Linder, förbundsordförande på Unionen, deltog för att prata omställning och vad vi parter vill att regeringen ska göra. Därför var också Mathias Bengtsson, riksdagsledamot (KD) och Niklas Sigvardsson, riksdagsledamot (S) inbjudna till samtalet. Parterna är helt eniga om att det finns en rad insatser regeringen behöver göra, mer resurser till CSN för att snabba på handläggningen av ansökningarna av omställningsstudiestödet är det mest akuta, men det behövs bland annat också ett bättre resurstilldelningssystem för landets lärosäten för att säkerställa att kursutbudet är anpassat för landets yrkesverksamma. 
  • Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, deltog i Teknikföretagens seminarium om kollektivavtalets roll och ställning inom EU. Det finns olika skillnader i syn på kollektivavtal . Martins huvudbudskap vid seminariet var att EU-lagstiftning som kompromissas fram mellan 27 medlemsstater och sedan förhandlas med EP inte på långa vägar kan mäta sig med KA som på ett flexibelt sätt kan anpassas till förutsättningarna i olika branscher och som snabbt kan förhandlas fram och förhandlas om. Den svenska modellen levererar med en hög organisationsgrad. Hur kan vi i Sverige arbeta inom EU för att stärka kollektivavtalsmodellen i andra länder? Hur kan Sverige bidra till att utveckla EU-rätten när det gäller kollektivavtal . Med i samtalet fanns också. Erik Sinander, Lektor Stockholms universitet, Tomas Undin, förhandlingschef Teknikföretagen samt Andreas Edenman, chefsjurist Teknikföretagen.
  • Martin Linder hade under dagen ett möte med Teresa Carvalho, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Det var ett bra samtal om kompetensutveckling och trygghetsöverenskommelsen, vikten av etableringsjobb och en hel del annat. Vi kunde konstatera att Socialdemokraterna är överens med Unionen om mycket, men på ett område lyfte Martin kritik. Det handlade om de föreslagna reglerna för arbetskraftsinvandring, där Unionen menar att det är helt fel väg att gå med politiskt reglerade minimilöner.
  • Hur stärker vi Sveriges konkurrenskraft på framtidens arbetsmarknad, när hybrid- och distansarbetet har växt fram på kort tid? Det var utgångspunkten i ett seminarium som revisions- och konsultföretaget EY arrangerade på fredagen. Peter Hellberg, 1: e vice ordförande, deltog. Peter lyfte möjligheten till kompetensutveckling , så människor kan utbilda sig till de yrken som arbetsmarknaden efterfrågar. Han påpekade även att det behövs bra villkor och arbetsmiljö på arbetsplatserna, och att det är viktigt att anpassa hybrid- och distansarbetspolicyer efter vad som passar medarbetare och verksamhet. Peter passade även på att lyfta att svenska partsmodellen och att vi är oroade för att EU nu mer och mer vill lagstifta kring arbetsmarknadsfrågor.
  • Tobias Brännemo deltog i ett rundabordssamtal arrangerat av Danske Bank. Samtalet kretsade kring bedömningar av det ekonomiska läget.