Samtal om biståndspolitik, kompetens och teknikutveckling

Almedalens andra dag bjöd på möten, rundabordssamtal, företagsbesök och givande seminarier om allt från civilsamhällets utmaningar till rollen som förtroendevald.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 26 juni 2024

Kompetens och teknikutveckling i fokus för samtal

Onsdagen bjöd på en varm dag i Almedalen. Tobias Brännemo, Unionens chefsekonom medverkade i två rundabordssamtal och ett möte med Centerpartiets budgetchef Gabriel Bergin.

Tobias Brännström rundabordssamtal Uniper

  • Det första rundabordssamtalet arrangerades av energiföretaget Uniper. Energibranschen står inför en generationsväxling där många branscher konkurrerar om samma arbetssökande och branschen riskerar att tekniken springer ifrån dem. Samtalet handlade om hur man på bästa sätt ska lyckas med kompetensförsörjningen både nu och i framtiden.

Tobias Brännström rundabordssamtal LKAB

  • Rundabordssamtal nummer två anordnades av LKAB på temat ”I omställningens spår - Hur bygger vi motståndskraft i norr”?

Integritet i arbetslivet viktigt för Unionens medlemmar

  • I TCO -landet arrangerades ett lunchsamtal för medlemmar i Unionen där de fick möjlighet att träffa Unionens förste vice ordförande, Victoria Kirchhoff, för att prata om rollen som förtroendevald .

Peter Hellberg i Almedalen

  • Peter Hellberg, Unionens ordförande, träffade Integritetsskyddsmyndighetens vikarierande generaldirektör David Törngren samt avdelningschef Charlotte Waller Dahlberg om integritet i arbetslivet. Peter lyfte att en av Unionens viktigaste frågor handlar om medlemmarnas rätt till integritet i arbetslivet och att Unionen kommer lansera en helt ny politik på detta område i slutet av året.

Biståndspolitik hot mot arbetstagares rättigheter

Peter Hellberg deltog i såväl rundabordssamtal som seminarier under dagen.

Peter Hellberg seminarium

  • Morgonen inleddes med potentialen för AI och Sverige som sedan följdes upp med kompetensutmaningarna för tjänsteföretagen. Regeringens omläggning av biståndspolitiken blev ett hett debatterat ämne under dagen, och det är uppenbart att den linje regeringen valt kommer att få stora konsekvenser för civilsamhällesorganisationerna. På sikt riskerar den förda politiken att rasera viktiga projekt i länder där arbetstagares rättigheter inskränks eller hotas.

Kan kontorsmiljön anpassas till hybridarbete?

Martin Wästfelt pratar hybridkontor med Gert Wingårdh

  • Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef, har under dagen medverkat i ett seminarium tillsammans med Gert Wingård om hybridarbete och hur kontoren ska utformas för att passa ett modernt arbetsliv. 

Seminarium arrangerat av Industriarbetsgivarna

  • Därefter deltog Martin i ett samtal om den svenska modellen , kollektivavtal och Techbranschen, arrangerat av Arbetsvärlden. 

Unionens seminarium Borde den svenska modellen dö?

  • Unionen arrangerade också ett eget seminarium, Borde den svenska modellen dö?, där Martin var en av talarna.
  • Dagen avslutades med ett seminarium hos AFA försäkring om kollektivavtalade försäkringars betydelse för den svenska arbetsmarknaden. 

Företagsbesök med fokus på kompetens och långsiktiga relationer

  • Även onsdagen innehöll ett arbetsplatsbesök, denna gång besökte Victoria Kirchhoff, Unionens förste vice ordförande och Josefin G Nilsson, Unionens presschef, BRS Network, som räknas som en av de ledande aktörerna på fiberentreprenad. Företaget driver projekt både på Gotland och på andra platser i Sverige samt även utomlands. Kompetensutveckling och långsiktiga relationer står i fokus och det var något både VD Lars Johansson och klubbordförande Örjan Folkeryd vittande om vid dagens samtal. Med vid besöket var även Magnus Stafflin, regional ombudsman på Unionen. 

Opinion

Unionen i Almedalen

Unionen är i Almedalen 2024 för att driva frågor om framtidens trygghet i arbetslivet. Vi kommer arrangera seminarium om integritet i arbetslivet, kompetensbehov, ekonomiskt seminarium med mera.