Många gör 100 procents jobb till 80 procents lön

För arbetsgivarna är det här rena vinstaffären. Lönekostnaden minskar, men de får lika mycket jobb gjort. Fler kvinnor än män går i deltidsfällan.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 06 juli 2021

Kvinna saker runt omkring 4 av 10 kvinnor går ner i arbetstid för att kunna kombinera jobb och familj. Och om de nu får lägre lön och så småningom sämre pension, så tänker man att de i alla fall få en mindre arbetsbörda. Men var tredje kvinna som gått ner i arbetstid förväntas ändå göra samma jobb, visar Unionens undersökning ”Föräldravänligt arbetsliv 2019.”

– För arbetsgivarna är det här rena vinstaffären. Lönekostnaden minskar, men de får lika mycket jobb gjort, säger Marina Åman, Unionens andre vice ordförande.

Det här innebär alltså att deltidsarbetet blir ännu mer stressande än ett heltidsjobb. För på arbetstid måste man skynda sig för att få sina uppgifter gjorda – och jobbar därför ofta in luncher och raster. Sen ska man hem, hämta barn, fixa mat, träningar och allt annat som står på det schemat.

För arbetsgivarna är det här rena vinstaffären. Lönekostnaden minskar, men de får lika mycket jobb gjort

– Jag möter många superhjältekvinnor. Kvinnor som sliter och presterar som bara den på sina jobb för att fixa alla uppgifter, svara på mejl i tid och ställa upp för kollegor utöver det. Ändå går de hem med ett dåligt samvete. Och privat är de superhjältemammor, som försöker hämta tidigt, vara pedagogiska föräldrar och servera ekologisk mat till sina barn. Och ändå känner de skuldkänslor för familjen. Problemet är att man går sönder till slut. De flesta män verkar inte ha lika dåligt samvete för vare sig jobb eller familj. Och många arbetsgivare har inte skuldkänslor ens när flera anställda kvinnor har blivit långtidssjukskrivna på grund av stress. Jag tycker att skuldkänslorna borde vara jämnare fördelade, säger Gunilla Krieg, central ombudsman för Unionen.

Även det gränslösa arbetslivet spelar roll – av dem som har möjlighet att jobba hemifrån har 42 procent inte fått minskad arbetsbörda, trots deltid och lägre lön.

– Man väljer ju deltid för att man har saker att göra privat, inte för att man ska jobba hemifrån. Den förälder som går ner på deltid förväntas ju göra mer på hemmafronten, det innebär alltså att den totala arbetsmängden för kvinnor ökar.

Så vad ska man då göra? Det första du ska göra är såklart att se vad det finns för fördelar respektive nackdelar med att gå ner i arbetstid. Har du en stenhård schemaläggning, där du bara jobbar när du är på arbetsplatsen, så kan det finnas vits med att gå ner i arbetstid. Men om du har ett gränslöst jobb kan det vara en fälla. Kanske kan du flexa istället, med full lön?

– Om du väljer att jobba deltid, så prata med din chef om att du inte vill göra 100 procent av arbetsuppgifterna för 80 procent av lönen. Så vilka arbetsuppgifter ska lyftas från dig? Får du inget gehör där, så är det läge att gå till facket för att få hjälp, tipsar Gunilla Krieg.

Info icon Shape info icon

Fler kvinnor än män går i deltidsfällan

  • 40 procent av kvinnorna och 18 procent av männen har gått ner i arbetstid för att kombinera jobb och familj.
  • Kvinnor har i lägre grad möjlighet att jobba hemifrån, vilket kan vara en förklaring.
  • 1/3 av dem som gått ner i arbetstid har inte fått arbetsmängden anpassad.