Låt facken avtala om lönekartläggningar

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökar enligt Medlingsinstitutet. Det är helt oacceptabelt. Nu är det dags att göra lagen semidispositiv.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 21 juni 2022

21 juni släppte Medlingsinstitutet siffror om löneskillnaderna mellan kvinnor och män – och det är mycket tråkig läsning.

Visserligen har löneskillnaderna fortsatt minska för privatanställda tjänstemän , där Unionens medlemmar finns, men när man tittar närmare på siffrorna och rensar bort faktorer som påverkar vilken lön man har, som yrke, sektor, utbildning, ålder och om personen arbetar deltid, så kvarstår en skillnad mellan kvinnor och män - och den har till och med ökat.

Den oförklarade löneskillnaden, som den kallas, är allra högst just bland tjänstemän i privat sektor . Sedan 2019 har löneskillnaden ökat från 6,4 procent till 6,8 procent vilket kan jämföras med snittet för hela arbetsmarknaden som ligger på 4,5 procent.

Det är helt oacceptabelt att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökar! Ansvaret för detta ligger hos arbetsgivaren och det finns ett verktyg till hjälp: Att man på arbetsplatsen gör en lönekartläggning . Det är dessutom lag på att lönekartläggning ska göras. Problemet är bara att lagen inte följs av 40 procent av arbetsgivarna.

Eftersom osakliga löneskillnader hittas i fyra fall av tio när en lönekartläggning och analys genomförs, så är varje bristande lagefterlevnad oacceptabel. Är man, som de allra flesta säger att man är, för jämställda löner, ja då måste man göra mer för att stänga det oförklarade lönegapet mellan kvinnor och män.

Jag tror att de allra flesta arbetsgivare har en bra inställning till detta, men problemet är att vi inte är så jämställda som vi tror, och det bästa sättet att ta reda på hur det faktiskt ligger till, är att göra en lönekartläggning .

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har varit alldeles för passiv i sin kontroll av arbetsgivarna och för att sanktioner av dem som inte följer lagen utfärdas. DO måste bli bättre på detta! Arbetsgivare ska veta att det kan få faktiska konsekvenser om man inte fullgör sina skyldigheter att genomföra arbetet med lönekartläggning och analys varje år.

Unionen vill också att arbetsmarknadens parter ges större möjligheter att avtala om hur arbetet med jämställdhet ska bedrivas i företagen. Det kan ske om delar av lagen görs semidispositiv.

Om facket får möjlighet att avtala om lönekartläggningar kan vi ta ett större ansvar för att lönerna blir jämställda på den del av arbetsmarknaden där våra kollektivavtal gäller. Och DO kan fokusera på att granska arbetsgivare som inte har kollektivavtal . Låt parterna bidra till att minska ojämställdheten i en av vår tids viktigaste arbetsmarknadsfrågor.

Martin Linder
Förbundsordförande
Unionen

2022-06-22

Info icon Shape info icon

Semidispositiv

Lagregler som helt eller delvis kan avtalas bort genom kollektivavtal .