Kvinna – 2 miljoner skäl till varför din lön bör höjas

Sverige är på många sätt ett jämställt land – men vad gäller löner har vi långt kvar.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 13 juli 2021

Person spänner armmuskel Sverige är på många sätt ett jämställt land – men vad gäller löner har vi långt kvar. Trots att svenska kvinnor är mer välutbildade än män och har bättre betyg, så har de betydligt lägre löner. Ja, vi har faktiskt hela två miljoner kronor kvar till jämställdhet. Så mycket lägre är en kvinnas livslön om man utgår från Medlingsinstitutets oförklarade lönegap bland privatanställda tjänstemän på sju procent.

Men lön ska inte baseras på kön. Det är position, ansvar och skicklighet som ska avgöra hur mycket betalt du får.

Kvinna – så får du högre lön:  

Kolla ditt marknadsvärde. I Unionens lönerator kan du checka av att din lön ligger rätt till. Att du betalas vad du är värd. unionen.se/loneratorn

Vässa dig inför lönesamtalet: 

  • Var saklig och påläst, så ökar du chansen att chefen ska lyssna på dig.
  • Var öppen och prestigelös. Ställ många frågor, och visa att du lyssnar på svaren, det är ett smart sätt att skapa förtroende och få chefen att också lyssna på dina argument.
  • Koppla prestationer till lönesättande kriterier, så att du tydligt visar dina framsteg.
  • Undvik känsloargument om hur din personliga ekonomi ser ut – fokusera på vad du kan bidra med till verksamheten.
  • Förhandla om mer än lön, som semesterdagar eller andra förmåner.
  • Våga vara envis. Stå på dig och upprepa argument. Ett nej kan förändras till ett ja så småningom.

Om du får nytt jobb eller befordras på din arbetsplats, så ska du alltid diskutera lön innan du tackar ja och skriver på. Kolla vad kollegor med liknande arbetsuppgifter ligger på lönemässigt – kvinna som man.

Flera vägar bär till högre lön. Det är en stor fördel att ha minst två alternativ att välja mellan. Sök flera jobb och vänta med att skriva anställningsavtal tills du fått svar från flera arbetsgivare. Om du får mer än ett jobb har du större chans att förhandla upp lönen på drömjobbet.

Höj lönen när du är hemma med barn. Du ska ingå i lönerevisionen och ha lönesamtal på samma sätt som dina kollegor även när du är gravid eller föräldraledig. Ditt lönepåslag baseras på dina tidigare prestationer, och som om du hade jobbat.

Chef – sätt riktigt rättvisa löner: 

Lön får inte baseras på kön. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön. Det här gäller även lön och andra anställningsvillkor.

En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats. Man brukar prata om jakten på talanger. Well, jämställda löner är en hygienfaktor om du vill kunna locka till dig de bästa.

Var medveten om hur du är kodad. Som chef bör du inte bara ha tydliga lönekriterier , utan också vara medveten om din egen förhandlingsstrategi. Bemöter du dina anställda på samma sätt? Bedömer du kvinnors och mäns prestationer på neutrala grunder? Om du är osäker, kolla in vad lönekartläggningen säger.

Gå inte på myten. En del chefer lyfter fram argumentet att kvinnor är sämre på att förhandla lön. Då får du som chef utveckla metoden för hur du håller lönesamtal . Det är prestationerna som ska lönesättas, inte eventuell förhandlingsteknik.

Så räknade vi ut löneskillnaden:

Om man utgår från Medlingsinstitutets oförklarade lönegap om 7 procent och sedan utgår från löneökningar för Unionens medlemmar utifrån ålder enligt nedan:

Löneökningar (genomsnittliga löneökningar i respektive åldersintervall hämtade från Unionens lönestatistik för medlemmar)

  • 25-29 år  5,0 %
  • 30-39 år  4,0 %
  • 40-49 år  3,0 %
  • 50-65 år  2,0 %

Då blir skillnaden 2 030 000 över livet (40 år, från 25 till 65) för exempelkvinnan jämfört med mannen.

Medlingsinstitutets oförklarade lönegap är för privata tjänstemän där kvinnor år 2016 hade en oförklarad löneskillnad om 7 procent. Vi utgick från att männen började på en lön om 27000 (snittlön för 25-åringar) och kvinnornas andel av den var 93 procent, det vill säga 25110.