Kompetensglapp, arbetslöshet och företagsbesök i fokus

Årets Almedalsvecka har sparkat igång. Unionen är på plats och denna första dag var fokus bland annat behovet av kompetensutveckling, reformer för att minska arbetslösheten och öka rörligheten på arbetsmarknaden samt arbetsgivarens ansvar att skapa arbetsplatser fria från sexuella trakasserier.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 25 juni 2024

Sluta "skillgissa"

  • Sverige måste sluta ”skillgissa” och stänga kompetensgapet. Det var budskapet som startade morgonen för Peter Hellbergs del när han intervjuades av TV4 i ett inslag som kommer att sändas under torsdagens morgon.

tv4 intevju med Peter Hellberg

  • AI är ett av veckans stora ämnen och det har också präglat deltagandet under dagen, både sett till sin potential men även de problem det medför för arbetslivet och arbetsmiljön.
  • Mitt på dagen var temat distansarbete. Vi vet från våra egna undersökningar att distansarbete är här för att stanna och den arbetsgivare som inte kan förhålla sig till detta kommer ha svårt att rekrytera kompetens nu och i framtiden.

Företag måste rusta för kompetens

  • Victoria Kirchhoff, Unionens förste vice ordförande, gjorde ett företagsbesök på Destination Gotland där hon träffade delar av Unionens fackklubb och företagets vd Marcus Risberg. Victoria lyfte kompetensfrågorna och betonade att det är viktigt att alla företag rustar sin personal med rätt kompetens.

bild från seminarium i almedalen
 

  • Victoria Kirchhoff var också med i seminariet ”Vem riskerar att bli utsatt för sexuella trakasserier i arbetet?” och lyfte givetvis att trakasserar i alla former inte hör hemma i arbetslivet och att arbetsgivaren har en rad skyldigheter att följa.

Nya reformer krävs för minskad arbetslöshet

Seminarium Tobias Brännemo Almedalsveckan

  • Unionens chefekonom Tobias Brännemo deltog i seminariet Hur minskar vi arbetslösheten i Sverige som arrangerades av Sveriges A-kassor. Olika incitament diskuterades för att minska arbetslösheten och öka rörligheten på arbetsmarknaden bland andra höjt flyttbidrag, bättre infrastruktur (bostäder, skola och vård) och behovsstyrd utbildning på orten. Tobias lyfte att Sverige behöver tänka nytt och ta fram nya reformer så som Unionen har gjort tillsammans med parterna i och med etableringsjobben och trygghetsöverenskommelsen. Han påpekade också att arbetsgivare måste ta ansvar för sin befintliga personals kompetensutveckling . Det senaste året har endast 40 procent av privata tjänstemän fått kompetensutveckling – här har arbetsgivarna ett jobba att göra.

  • Tobias Brännemo träffade också Ida Drougge (M), riksdagsledamot i finansutskottet, för att prata om ekonomiska läget. Och dessutom hann han med ett möte med Nordic Capital.

     

Opinion

Unionen i Almedalen

Unionen är i Almedalen 2024 för att driva frågor om framtidens trygghet i arbetslivet. Vi kommer arrangera seminarium om integritet i arbetslivet, kompetensbehov, ekonomiskt seminarium med mera.