Här finns framtidsjobben – vi har listan!

Coronapandemin har skyndat på automatiseringen och digitaliseringen. Jobb effektiviseras, många förändras, vissa försvinner. Så hur ser framtiden (som snart är här) ut? Vilka tjänstemannayrken i privat sektor är på uppgång och fall? Unionen har listan.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 17 juni 2021

Trärobot framför laptop Yrken där flest riskerar att rationaliseras bort:

 • Företagssäljare
 • Redovisningsekonomer
 • Ekonomiassistenter
 • Övriga kontorsassistenter och sekreterare
 • Kundtjänstpersonal

Yrken som stärks
– man får färre rutinartade och fler kreativa uppgifter:

 • Lednings- och organisationsutvecklare
 • Marknadsanalytiker
 • Marknadsförare
 • Apotekare
 • IT-säkerhetsspecialister
 • Civilingenjör inom logistik och produktionsplanering,
 • HR-specialister

Framtidsyrken
– här kommer det att råda brist på arbetskraft:

 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Processanalytiker
 • Dataanalytiker
 • Industridesigner
 • Specialister inom miljöskydd och miljöteknik
 • IT-säkerhetsspecialister

Så fick vi fram listan:
Med hjälp av AI-teknik och arbetsmarknadsdata från hela världen har Unionen blickat in i framtiden för att förutspå hur olika teknikskiften påverkar arbetsmarknaden. Analysmodellen har utvecklats av företaget Faethm.