Här finns framtidsjobben – vi har listan!

Coronapandemin har skyndat på automatiseringen och digitaliseringen. Jobb effektiviseras, många förändras, vissa försvinner. Så hur ser framtiden (som snart är här) ut? Vilka tjänstemannayrken i privat sektor är på uppgång och fall? Unionen har listan.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Trärobot framför laptop Yrken där flest riskerar att rationaliseras bort:

 • Företagssäljare
 • Redovisningsekonomer
 • Ekonomiassistenter
 • Övriga kontorsassistenter och sekreterare
 • Kundtjänstpersonal

Yrken som stärks
– man får färre rutinartade och fler kreativa uppgifter:

 • Lednings- och organisationsutvecklare
 • Marknadsanalytiker
 • Marknadsförare
 • Apotekare
 • IT-säkerhetsspecialister
 • Civilingenjör inom logistik och produktionsplanering,
 • HR-specialister

Framtidsyrken
– här kommer det att råda brist på arbetskraft:

 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Processanalytiker
 • Dataanalytiker
 • Industridesigner
 • Specialister inom miljöskydd och miljöteknik
 • IT-säkerhetsspecialister

Så fick vi fram listan:
Med hjälp av AI-teknik och arbetsmarknadsdata från hela världen har Unionen blickat in i framtiden för att förutspå hur olika teknikskiften påverkar arbetsmarknaden. Analysmodellen har utvecklats av företaget Faethm. Läs mer här.