Gör upp med ålderismen på arbetsmarknaden

Med en åldrande och allt friskare befolkning har åldersdiskriminering och ålderism snabbt vuxit till en av vår tids viktigaste samhällsfrågor att hantera. 

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Linder

Publicerad 24 aug. 2022

I en av våra undersökningar bland våra medlemmar var ålder den diskrimineringsgrund som var vanligast, framför allt i de branscher som uppfattas som, eller vill uppfattas som, moderna och ”unga” som exempelvis IT/Telekom- och mediabranschen. Där upplever flest att det är ett problem att bli äldre. 30 procent som har svarat på undersökningen bedömer att vid rekrytering kan en ålder på 55+ vara en nackdel, i vissa branscher redan efter 40.  

De främsta orsakerna till diskriminering är stereotyper och fördomar kring ålder, det vill säga ålderism. Och vi är kanske inte så bra som vi vill tro på detta, för det är lätt att gå runt med fördomar man inte är medveten om. Det kan handla om att man tror att äldre inte har förmågan att lära sig nya saker och ta initiativ eller att man som äldre inte är tillräckligt anpassningsbar.

Förutom att åldersdiskriminering är olagligt så är det kränkande och får ekonomisk effekt för individen. Det hämmar också företagens utveckling att inte ta vara på kompetensen – särskilt i tider som dessa när många företag och branscher har stor brist på personal.

Vilka är då de vanligaste problemen som medarbetare upplever? Vi ser framförallt tre saker:

  1. Man får inte ett jobb man sökt på grund av sin ålder
  2. Internutbildning och kompetensutveckling går till dem som är yngre
  3. Att man inte behandlas rättvist vad gäller lönen jämfört med yngre kollegor

En annan aspekt som personer med lång arbetslivserfarenhet kan uppleva är att man sitter på mycket informell kunskap. Man kanske har en nyckelposition på sitt arbete, men inget som validerar/bevisar den kunskap man faktiskt har. Det kan få till följd att det vid en omstrukturering uppstår en situation där man står utan jobb och inte är aktuell för nya liknande jobb eftersom man inte kan bevisa sin kompetens. Man blir så att säga bortsorterad redan innan intervjun. Därför är det viktigt att se till att man får sin kunskap dokumenterad – till exempel genom att gå utbildningar.

Ett långt och hållbart arbetsliv möjliggörs av:

  • Möjligheten till kompetensutveckling under yrkeslivet
  • Ett arbetsliv fritt från åldersdiskriminering
  • En bra och inkluderande arbetsmiljö

I höst öppnas möjligheten att söka det nya omställningsstödet för att utbilda sig under arbetslivet. Stödet innebär att du kan få upp till 80 procent av din lön för att plugga på hel- eller deltid upp till ett år. Du kan söka stödet för utbildningar som är till nytta för dig i arbetslivet och därmed bygga på med kompetens som gör dig mer efterfrågad på arbetsmarknaden (man kan söka stödet upp till 62 års ålder, men det börjar trappas ned efter 60).

Som fackförbund har vi en viktig uppgift att synliggöra frågan om åldersdiskriminering och ålderism. Unionens förtroendevalda på arbetsplatserna arbetar för att ålder ska finnas med i arbetsgivarnas mångfaldsstrategier och de stöttar arbetsgivare att ta ansvar och jobba förebyggande mot diskriminering. Det, och kontinuerlig kompetensutveckling ger förutsättningar för att alla – yngre såväl som äldre - att stanna längre i arbetslivet.

Martin Linder
Förbundsordförande
Unionen

2022-08-24