Checklista: Vabba och vobba på rätt sätt

Det kan vara tillräckligt med ett febrigt, ämligt och kanske gnälligt litet barn. Att dessutom ha kollegor och kunder som jagar en för leveranser och svar är inte roligt. Här är knepen för lugnare vabb-dagar. Du får också tre tips för hur du vobbar på rätt sätt.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 02 feb. 2023

Pappa vobbar med lekande barn. Får krona på huvudet.

Smartare vabb med rätt gränser

  1. Hoppas på det bästa, men var redo för det värsta. Har du mindre barn, så planera för att du kommer att behöva vabba ibland.
  2. Fördela på förhand. Har du en partner som du delar vabb-dagarna med, gör på förhand upp om vem som ska vabba vilken dag vid behov. Hos Försäkringskassan finns en vabb-kalender, där du kan se hur mycket du och din partner har vabbat.
  3. Prata med chefen. Var tydlig med att du kommer att vabba ibland. Fråga vilka rutiner som gäller då (vem hänvisar du till?), så att du i lugn och ro kan ägna dig åt ditt sjuka barn.
  4. Ansök om vabb när barnet är friskt igen. Ansöker du senast den 10:e kommer pengarna den 25:e samma månad.
  5. Låt morfar vabba! Även andra vuxna får vabba för ditt barn, som en farfar, mormor eller den snälla grannen (det behöver inte ens vara en släkting). Ersättning betalas ut enligt den personens sjukpenninggrundande inkomst, så kallad SGI.
  6. Stäng av mejlen och mobilen. Vill du ändå vara behjälplig på jobbet, så bestäm en eller två stunder per dag då du svarar på mejl.

… och om du istället vill vobba

Vill du  vobba ? Alltså jobba samtidigt som du vårdar sjukt barn. Här är Unionens  tips för att få det att funka.

  1. Att vobba är ingen rättighet. Arbetsgivaren kan inte neka dig att vabba. Med vobbande är det annorlunda. Att vobba är en möjlighet som vissa arbetsgivare erbjuder, men du behöver ha arbetsgivarens medgivande för att vobba . Så hör av dig till chefen och få ett skriftligt okej – gärna skriftligt – innan du vobbar.
  2. Stäm av förväntningarna. Vad vill chefen att du ska göra när du vobbar? Ska du producera och leverera på samma nivå som vanligt, eller räcker det att du svarar i telefonen, på mejl och är med i något teamsmöte?
  3. Sätt barnet i första rum. Låt inte vobbandet gå ut över barnet. Känner du dig pressad att vobba , så är det en varningssignal.

Checklista till chefen: Få vabb och vobb att flyta bättre. 
Läs även: Var är min vabb-vikarie?