Checklista till chefen: Få vabb och vobb att flyta bättre

Förslag på rutiner vid vab och vobb, eller annan oplanerad korttidsfrånvaro – för att jobbet ska flyta på ändå.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 06 feb. 2023

Kvinna försöker jobba medan två barn leker bakom ryggen på henne.
Checklista för dig som chef: Bättre vab och vobb

  • Meddelande av frånvaro. Se till att alla vet exakt hur frånvaro ska meddelas. Ska man mejla in, messa chefen eller ringa till en telefonsvarare? Och exakt vad behöver man då ange? Exempelvis om man vabbar eller vobbar, hur länge man tror sig bli borta etcetera.
  • Mötesbokningar. Se till att ha tydliga riktlinjer för när, hur och av vem som möten ska avbokas vid vab. Det bör också finnas rutiner för vem som ersätter en kollega vid olika slags möten.
  • Omfördelning av arbetsuppgifter. Bestäm vilka arbetsuppgifter som behöver omfördelas vid vab, och vilka som kan vänta tills medarbetaren är tillbaka i tjänst. Till vem kan arbetsuppgifter delegeras, och hur görs det bäst?
  • Vab-kontakt. Tydliggör när och hur det är okej att kontakta en person som vabbar. Och hur tillgänglig bör den som vabbar vara?  
  • Är det okej att vobba ? Ha riktlinjer för när det är okej att vobba , och på vilket sätt det kan kombineras med vab.
  • … och vad gäller vid vobb? Klargör vad som förväntas av den medarbetare som vobbar, och hur stora avvikelser som accepteras. Måste hen finnas tillgänglig på mejl och mobil hela dagen eller gå på alla möten? Eller finns det förståelse för viss frånvaro?
  • Utvärdera och uppdatera. Allt kan förbättras, så bestäm hur ofta förhållanden och rutiner bör diskuteras och uppdateras inom varje arbetsgrupp. 

    Läs även: Var är min vabb-vikarie?