Checklista för lite lugnare vabb

Här är knepen för lugnare vabb-dagar. Det kan vara tillräckligt med ett febrigt, ämligt (och kanske gnälligt) litet barn.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 13 juli 2021

Man i fåtölj pappskylt framför Det kan vara tillräckligt med ett febrigt, ämligt (och kanske gnälligt) litet barn. Att dessutom ha kollegor och kunder som jagar en för leveranser och svar är inte roligt. Här är knepen för lugnare vabb-dagar.

 1.  Hoppas på det bästa, men var redo för det värsta. Har du mindre barn, så planera för att du kommer att behöva vabba ibland.
 2. Fördela på förhand. Har du en partner som du delar vabbdagarna med, gör på förhand upp om vem som ska vabba vilken dag vid behov. Hos Försäkringskassan finns en vabb-kalender, där du kan se hur mycket du och din partner har vabbat.
 3. Prata med chefen. Var tydlig med att du kommer att vabba ibland. Fråga vilka rutiner som gäller då (vem hänvisar du till?), så att du i lugn och ro kan ägna dig åt ditt sjuka barn.
 4. Ansök om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan när barnet är friskt igen.
 5. Låt morfar vabba! Även andra vuxna får vabba för ditt barn, som en farfar, mormor eller den snälla grannen. Det behöver inte ens vara en släkting. (Men i nuvarande situation såklart inte de i riskgrupper.) Ersättning betalas ut enligt den personens sjukpenninggrundande inkomst, så kallad SGI.
 6. Stäng av mejlen och mobilen. Vill du ändå vara behjälplig på jobbet, så bestäm en eller två stunder per dag då du svarar på mejl.

Tips till chefen för att få vabbandet att flyta

 1. Ta höjd för sjukdagar. Alla blir sjuka ibland, så även våra barn.
 2. Skapa tydliga rutiner. Se till att det finns kunskap, behörigheter och bank-ID för att kunna utföra arbetsuppgifter även när folk vabbar. Bestäm vem eller vilka som tar över vid frånvaro, och initiera personen i jobbet. Kanske ska ni också ha som rutin att skriva in kontaktuppgifter i era digitala kalendrar, så att kollegor lätt kan avboka möten i ditt ställe när du är hemma med sjukt barn.
 3. Kommunicera rutinerna. Så att alla i gruppen vet vad som gäller när någon är borta: Vem ska man hänvisa till? Vem ansvarar för att boka av möten? Vilka arbetsuppgifter måste göras och vilka kan vänta?
 4. Okeja vabbandet. Var tydlig med att det är okej att vabba vid behov, så att dina kollegor slipper gå runt med dåligt samvete.

… och om du istället vill vobba

Vill du vobba ? Alltså jobba samtidigt som du vårdar sjukt barn (och därmed inte ansöker om tillfällig föräldrapenning). Här är Unionens tre tips för att få det att funka.

 1. Att vobba är ingen rättighet. Att vabba är en rättighet som arbetsgivaren inte kan neka dig. Att vobba är en möjlighet som arbetsgivaren ibland erbjuder. Men du behöver ha arbetsgivarens medgivande för att vobba . (Det finns exempel på personer som fått löneavdrag efter att inte ha klirat vobbandet ordentligt med chefen.) Så hör av dig till chefen och få ett skriftligt okej – gärna skriftligt – innan du vobbar.
 2. Stäm av förväntningarna. Vad vill chefen att du ska göra när du vobbar? Ska du producera och leverera på samma nivå som vanligt, eller räcker det att du svarar i telefonen, på mejl och är med i något teamsmöte?
 3. Sätt barnet i första rum. Låt inte vobbandet gå ut över barnet. Känner du dig pressad att vobba , så är det en varningssignal.