Alla riksdagspartier vill se fler förtroendevalda på jobbet

Almedalsveckan handlar om demokrati och det politiska samtalet. Unionen har frågat samtliga riksdagspartier om hur de ser på fackets betydelse för demokratin och förtroendevaldas roll på jobbet.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 29 juni 2023

Unionens undersökning visar att samtliga riksdagspartier tycker att de fackliga organisationerna är viktiga bärare av demokratin. Samtliga partier tycker att det ska finnas fackligt förtroendevalda som kan förena och företräda medlemmarna i viktiga frågor på arbetsplatser i Sverige. Och samtliga partier vill se att fler människor engagerar sig fackligt.

push poll

Anser ert parti att de fackliga organisationerna är viktiga som bärare av demokratin i Sverige?

Anser ert parti att det ska det finnas fackligt förtroendevalda som kan förena och företräda medlemmarna i viktiga frågor på arbetsplatserna i Sverige?

Stödjer ert parti att fler människor tar sig an ett fackligt uppdrag på jobbet?