Hbtqi, på jobbet.

Vi är varandras arbetsmiljö och därför har vi alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats. Unionen vill uppmuntra det arbetet genom att lyfta fram goda exempel - där kan du vara med och bidra!

Pride-9 Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö - 9 tips

  1. Säg gärna ”alla, oavsett kön” snarare än ”män och kvinnor”.
  2. Raljera inte över ordet ”hen”. Hen är ett pronomen och ett viktigt ord för många människor som varken identifierar sig som kvinna eller man.
  3. Använd inte nedvärderande ord om hbtq-personer. Är du osäker på om ett ord är nedsättande, välj hellre ett annat.
  4. Använd inte hbtq-personer som allmän frågelåda. Är du nyfiken, kolla först om det är okej att fråga. Och ställ inte frågor som är så intima att du själv inte skulle vilja svara på dem.
  5. Ofta tas det för givet att människor är heterosexuella, men egentligen kan du inte veta vilken sexuell läggning en person har om inte personen ifråga själv har valt att berätta. Använd därför gärna könsneutrala ord som partner och sambo hellre än flickvän, pojkvän, maka eller make när du frågar om kollegors familjeförhållanden.
  6. Oavsett vilken sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck du har bör du ställa dig frågan hur enkelt det vore att berätta att du är hbtq-person på din arbetsplats. Om svaret är att det inte skulle ses som en självklarhet bör du lyfta frågan med dina kollegor om hur ni tillsammans skapar förutsättningar för öppenhet på jobbet.
  7.  Säkerställ att toaletterna på arbetsplatsen är könsneutrala. Om ni har omklädningsrum och det finns behov av ett enskilt rum för ombyte, ordna det!
  8. Skratta inte med om det dras homofobiska eller transfobiska skämt i fikarummet. Tala om att du inte uppskattar dessa. Det spelar ingen roll om någon på arbetsplatsen är (öppet) homo- eller bisexuell eller har en transidentitet. En kränkande jargong är alltid skadlig för arbetsmiljön.
  9. Sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck får aldrig vara skäl att behandla någon illa eller att utesluta någon ur gemenskapen. Om du ser att detta ändå sker; säg ifrån, erbjud den utsatta ditt stöd och informera arbetsgivaren.

Fler checklistor för alla 7 diskrimineringsgrunder

Rätten att vara sig själv på jobbet är en viktig fråga för lokala fackklubben.

Marie, ordförande för Unionen-klubben på Nordic Choice Hotels, från boken Arbetsplatser i regnbågens alla färger

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg