Unionens hbtqi-pris

Vi är varandras arbetsmiljö och därför har vi alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats. Unionen vill uppmuntra det arbetet genom att lyfta fram goda exempel - där kan du vara med och bidra!

Grafik nominera till HBTQI-priset Jobbar du på en regnbågsfärgad arbetsplats?

Har ditt jobb gjort något fantastisk för hbtqi-personer – som du tycker är värt att hylla? Skriv till oss och berätta. Kanske är det din arbetsplats som ska vinna årets hbtqi-pris? Vi behöver ditt tips senast den 18 april.

Om Unionens hbtqi-pris

Unionen har delat ut hbtqi-priset sedan år 2011. Syftet är att uppmärksamma bra förebilder, lyfta fram goda exempel och inspirera fler arbetsplatser till att på positiva, framsynta sätt arbeta med hbtqi-frågor. Så att allas kompetens tas till vara. Alla medlemmar i Unionen kan nominera sin arbetsplats.

Bild pridefärger händer formar hjärta

Våra seminarier om hbtqi-frågor och arbetslivet

Vad har facket med din läggning att göra?

Är inte läggning och identitet frågor som är privata? Vad har hbtqi-frågor med facket att göra?

Diskriminering och kränkningar av

Hbtqi-personer på arbetsplatsen. Vilka är dina rättigheter? Vad är en diskriminerande handling och hur drabbas hbtqi-personer av diskriminering på arbetsplatsen och vad kan du göra om du blir utsatt?

Sexuella trakasserier

Skiljer sig sexuella trakasserier mot hbtqi-personer jämfört med de personer som lever heteronormativt?

Vad gör arbetsgivare och arbetstagare

för att öka kunskapen och engagemanget för inkluderande arbetsplatser? Hur ska vi nå ett arbetsliv där acceptans, inkludering och öppenhet inte bara präglar arbetsmiljön – utan är en hygienfaktor på alla arbetsplatser?

Bild Vinnare HBTQI-priset 2021 Vinnare av Unionens hbtqi-pris 2021: Vattenfall Kundservice

Det är mänskligt att inte kunna allt, men väcker man en nyfikenhet, så föds också en vilja att lära mer. Så tänkte Vattenfall Kundservice när de bestämde sig för att på allvar jobba med hbtqi-frågorna. Nu vinner de Unionens hbtqi-pris 2021 för sitt gedigna arbete med att bli ett regnbågsfärgat företag.

Unionens hbtqi-pris

Har ditt jobb eller din chef gjort något fantastisk för hbtqi-personer, som du tycker är värt att hylla? 

Vi behöver ditt tips senast den 18 april 2022.

Pride-9 Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö - 9 tips

  1. Säg gärna ”alla, oavsett kön” snarare än ”män och kvinnor”.
  2. Raljera inte över ordet ”hen”. Hen är ett pronomen och ett viktigt ord för många människor som varken identifierar sig som kvinna eller man.
  3. Använd inte nedvärderande ord om hbtq-personer. Är du osäker på om ett ord är nedsättande, välj hellre ett annat.
  4. Använd inte hbtq-personer som allmän frågelåda. Är du nyfiken, kolla först om det är okej att fråga. Och ställ inte frågor som är så intima att du själv inte skulle vilja svara på dem.
  5. Ofta tas det för givet att människor är heterosexuella, men egentligen kan du inte veta vilken sexuell läggning en person har om inte personen ifråga själv har valt att berätta. Använd därför gärna könsneutrala ord som partner och sambo hellre än flickvän, pojkvän, maka eller make när du frågar om kollegors familjeförhållanden.
  6. Oavsett vilken sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck du har bör du ställa dig frågan hur enkelt det vore att berätta att du är hbtq-person på din arbetsplats. Om svaret är att det inte skulle ses som en självklarhet bör du lyfta frågan med dina kollegor om hur ni tillsammans skapar förutsättningar för öppenhet på jobbet.
  7.  Säkerställ att toaletterna på arbetsplatsen är könsneutrala. Om ni har omklädningsrum och det finns behov av ett enskilt rum för ombyte, ordna det!
  8. Skratta inte med om det dras homofobiska eller transfobiska skämt i fikarummet. Tala om att du inte uppskattar dessa. Det spelar ingen roll om någon på arbetsplatsen är (öppet) homo- eller bisexuell eller har en transidentitet. En kränkande jargong är alltid skadlig för arbetsmiljön.
  9. Sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck får aldrig vara skäl att behandla någon illa eller att utesluta någon ur gemenskapen. Om du ser att detta ändå sker; säg ifrån, erbjud den utsatta ditt stöd och informera arbetsgivaren.

Fler checklistor för alla 7 diskrimineringsgrunder

Ladda ner bok: Arbetsplatser i regnbågens alla färger

Inspirationsbok som bygger på intervjuer med företag som vunnit Unionens hbtqi-pris, om hur de arbetat för inkluderande arbetsplatser oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Rätten att vara sig själv på jobbet är en viktig fråga för lokala fackklubben.

Marie, ordförande för Unionen-klubben på Nordic Choice Hotels, från boken Arbetsplatser i regnbågens alla färger

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg