Nytt löneavtal på avtalsområde Energiföretagen (EFA)

Unionen, Energiföretagens Arbetsgivareförening och Sveriges Ingenjörer har kommit överens om ett nytt löneavtal som gäller på avtalsområdet från och med lönerevisionen den 1 april 2022.

Det nya löneavtalet är precis som det tidigare ett så kallat processlöneavtal som inte innehåller några siffersatta lönehöjningar.

Syftet med det nya avtalet är bland annat att förbättra läsbarheten, förtydliga avtalet och införa vissa kvalitetssäkrande inslag. Avtalet innehåller vissa materiella förändringar samt ändringar i dispositionen av text och kapitelindelning för att det ska vara mer lättläst.

De materiella ändringarna består i att lokala parter kan träffa avtal om annan förhandlingsordning när de träffar avtal om lokal löneprocess och att lokala löneavtal har samma löptid som det centrala avtalet. Vidare har det införts möjlighet att få ett förstärkt lönesamtal när medarbetaren är missnöjd med kvalitén på sitt lönesamtal . Det har införts ändringar i vilka frågor som lönenämnd behandlar och vilka de centrala parterna tar samt förhandlingsordning vid företag där det saknas lokal facklig part.

Utöver ovan nämnda förändringar är avtalet oförändrat och tyngdpunkten i avtalet är som tidigare att de lokala parterna samverkar och hittar en för arbetsplatsen fungerande löneprocess .

Mer information om avtalsområde Energiföretagen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg