Nytt avtal med Kompetensföretagen efter frivillig medling

Unionen har tecknat nytt kollektivavtal med Almega Kompetensföretagen. Avtalet följer märket och gäller tjänstemän inom rekrytering, bemanning och omställning.

- Förhandlingarna med Kompetensföretagen har bitvis varit tuffa, och ett avtal var möjligt först efter frivillig medling. Motparten yrkade på krav som Unionen inte kunde acceptera, så som slopade satsningar på lägstalöner och löneökningar på lägre nivåer än vad märket ger, berättar Nicola Lewis, biträdande förhandlingschef på Unionen.

Efter frivillig medling har parterna dock enats och avtalet som tecknats följer märket med ett samlat avtalsvärde om 7,4 procent över två år. Avtalet gäller från den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025.

- Unionen har stått upp för märket! Just inom kompetensföretagen noterade parterna att  lägstalönesatsningen under det första avtalsåret spräckte nivån för kostnadsökningarna som märket ger. Parterna har därför kommit överens om ett undantag från löneavtalet år 2023 som medför att löneökningar till individer på lägstalön kan tas från löneökningsutrymmet. Det är inte konstigt i sig, så ser modellen ut i majoriteten av våra avtal, fortsätter Nicola Lewis. Avvikelsen gäller enbart 2023 och den löneökning som beror på vår särskilda satsning. För löneökningar som kommer av att en tjänsteman fyllt 20/24 år ska arbetsgivaren alltjämt tillföra andra medel till löneökningsutrymmet, så som annars är reglerat. 

Ett bra avtal finns nu på plats, och det gäller för de kommande två åren. Svårigheten för parterna att komma överens inom just detta avtalsområde pekar dock på vikten av ett fortsatt arbete med facklig organisering. Lägstalöner ska ges under kort tid för att underlätta insteg på arbetsmarknaden. Inom Kompetensföretagen går så många som 10 procent av de anställda på långvariga kontrakt med en lönenivå som ligger på lägstalöne-nivån.

- Kompetensföretagen är det första område på tjänstemannasidan där höjningen av lägstalönerna får ett kostnadsgenomslag som inte ryms inom märket. Unionens ståndpunkt är att det ska gå att leva på en heltidslön. Vi måste fortsätta att arbeta för bättre villkor generellt för tjänstemän inom bemannings- och rekryteringsbranschen, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen.

Till avtalswebben

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg