Ljusare signaler från samtliga sektorer

Att det ekonomiska läget stödjer Unionens krav på rimliga löneökningar i avtalsrörelsen kan vi bland annat se i den konjunkturbarometer som Konjunkturinstitutet släppte idag den 28 oktober.

Som rubriken på rapporten lyder är det  ”Ljusare signaler från samtliga sektorer”.

Barometerindikatorn steg ytterligare i oktober, till 96,3 från 94,5 månaden innan. Efter vårens bottennotering på 61,2 i april har nu indikatorn stigit sex månader i rad. Samtliga sektorer i näringslivet och hushållen bidrog till oktober månads uppgång även om det fortfarande är stor skillnad mellan olika branscher hur långt man kommit i återhämtningen. Industrin och handeln visar de starkaste siffrorna och där är indikatorn en bra bit över 100. I industrin har den positiva utvecklingen tidigare främst förklarats av  högre förväntningar på framtida produktion men nu bidrar istället en mer positiv syn på både nuvarande lagersituation och orderstock. Så även om det finns skillnader mellan olika delbranscher inom industrin har i stort sett alla en positiv trend.

Källa www.konj.se

Tillbaka till avtalswebben.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg