Fremia Ideella organisationer - nytt avtal som ersätter IDEA och KFO Ideella

IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, och Arbetsgivarföreningen KFO går ihop i den nya arbetsgivarorganisationen Fremia från och med den 1 januari 2021.

Detta sker genom att IDEA går upp i KFO som tillsammans byter namn till Fremia. 

Då dessa båda arbetsgivarorganisationer tecknar avtal för tjänstemän inom ideell sektor (IDEA och Arbetsgivarföreningen KFO Ideella Organisationer) har parterna beslutat att teckna ett gemensamt kollektivavtal .

Alla andra avtalsområden med namnet KFO byter namn till Fremia, t ex tidigare Arbetsgivareföreningen KFO - Industriföretag heter numera Fremia - Industriföretag.

Det nya avtalet Fremia Ideella organisationer är alltså ett gemensamt avtal som gäller från och med 1 januari 2021 men vissa villkor kan skilja sig åt beroende på vilket avtalsområde du tidigare tillhörde. Därför finns det initialt två sidor med avtalsinformation:

Tillbaka till avtalswebben.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg