Avtalsområde IT, Innovationsföretagen och Tjänstemannaavtalet för Transportföretagen klara

På måndagen kunde ytterligare några avtal sålla sig till de områden som är färdiga i årets avtalsrörelse. IT-avtalet, Innovationsföretagen (före detta Svenska Teknik & Designföretagen) och i transportbranschen.

Det totala avtalsvärdet för IT-avtalet och Innovationsföretagen är 5,4 procent under 29 månader (1 november 2020 - 31 mars 2023) varav 0,7 procent avsätts till deltids-/flexpension.

Avtalet innehåller två revisionstillfällen varav det första är från och med 1 november 2020. Mer information kommer inom de närmaste dagarna genom Avtalsnytt som skickas via e-post till medlemmar som omfattas av avtalen samt 
publiceras på avtalens respektive sida på unionen.se.

Tjänstemannaavtalet för transportföretagen (där ingår Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Sveriges Bussföretag, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sveriges Hamnar samt Svenska Flygbranschen)
Det avtalet gäller från och med 1 december 2020 och 29 månader framåt till 30 april 2023. Avtalets totala värde är 5,4 procent varav 5 procent går till löneökningar och 0,4 procent avsätts till tjänstepensionen inom ramen för flexpension (deltidspension).

Här skickas givetvis också mer information om avtalen inom de närmaste dagarna genom Avtalsnytt via e-post till medlemmar som omfattas av avtalen samt 
publiceras på avtalens respektive sida på unionen.se.

Tillbaka till avtalswebben.
 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg