Avtalsområde Energiföretagens Arbetsgivareförening klart

Nu är avtalet med Energiföretagens Arbetsgivareförening i mål i denna avtalsrörelse.

Avtalet följer huvuddragen inom industrin och kommer att gälla från och med 2020-11-01 under 29 månader fram till och med 2023-03-31. 

Under avtalsperioden finns två lönerevisionstillfällen - 1 november 2020 och 1 april 2022 - där lönen sätts utifrån de lönesättningsprinciper som finns för lönebildningen i löneavtalet på avtalsområdet. 

Då premie till extra pension inom avtalsområdet sedan tidigare uppgår till 2,0 procent har Unionen i denna avtalsförhandling avstått från att driva frågan om ytterligare pensionsavsättning. Värde av avsättningen är 0,4% och detta värde läggs istället på lön.

Ungefär 8 000 medlemmar i Unionen omfattas av avtalsområde Energiföretagens Arbetsgivareförening.

Läs mer i "Avtalsnytt - kortare nyheter om ditt kollektivavtal" på avtalsområdets sida här på unionen.se. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg