Avtalsansvarig och biträdande förhandlingschef om nya IT-avtalet

Nu har vi de första avtalen inom tjänstesektorn på plats och IT-avtalet är det som brukar gå först, så även denna gång.

Nicola Lewis, biträdande förhandlingschef och Ia Hamn, avtalsansvarig har suttit i intensiva förhandlingar och nu har vi alltså ett resultat.

Vad innebär förhandlingsresultatet?

- Jag tycker det känns jättebra att vi nu har ett avtal på plats som ger tjänstemän i tjänstesektorn samma löneökningsnivå som på Industrin. Det vill säga Märket sätter nivåerna!, säger Nicola Lewis och fortsätter:

- På Almega-området har vi en följsamhet med Industrin gällande flexpension och det innebär att vi har ett avtal om 29 månader med två revisionstillfällen där det första revisionstillfället är från den 1 november 2020 - 31 mars 2022 och ger 2,9 % i löneökning och 0,3% i utökad premie till flexpension. Den andra revisionen är från den 1 april 2022 och innebär 1,8 % i löneökning 0,4 % i flexpension.

Ia Hamn, avtalsansvarig för IT-avtalet, vilka delar vill du lyfta fram som extra viktiga för Unionens medlemmar?

- Jag skulle säga att det förutom mer pengar i plånboken och påbyggnad av flexpensionen framförallt är tre saker:

  1. På IT-området är det vanligt att man har avtalat bort sin övertidsersättning mot till exempel extra semesterdagar, men det innebär ju inte att man ska jobba fler ordinarie timmar, vilket verkar ha blivit en konsekvens i praktiken. Så det känns toppen att vi nu har vi fått in en skrivning om att bortavtalad övertid inte innebär utökad arbetstid.
  2. Vi har även kommit överens om att när någon kommer tillbaka från en längre föräldraledighet ska insatser göras på individnivå med fokus på att som småbarnsförälder inte halka efter när det gäller kompetens- och löneutveckling , ett steg mot ett mer jämställt arbetsliv helt enkelt.
  3. Anpassningar har gjorts till de nya höjda åldersgränserna. T ex är avgångsskyldigheten nu anpassad till lagstiftningen och vi har bland annat fått in förbättringar gällande uppsägningstid och rätt till sjuklön efter en viss ålder.

Förutom IT-avtalet är även avtalet för Innovationsföretagen i hamn och ytterligare avtal inom Almega förhandlas i detta nu. Information går ut till berörda medlemmar i takt med att avtal blir klara.

Tillbaka till avtalswebben.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg